Cases

Transport

Green eMotion

Seks danske og en svensk regional partner fik via Transportens Innovationsnetværk adgang til Europas hidtil største demonstrationsprojekt for elektromobilitet – Green eMotion. 

 

I efteråret 2009 blev Transportens Innovationsnetværk (TINV) adspurgt af branchen, om netværket kunne løfte en opgave med at sikre bred dansk deltagelse i et stort EU call rettet mod elektromobilitet. Ved en hurtig respons fra TINV og med hjælp fra TINVs bestyrelse blev der hurtigt sikret opbakning til at gå i gang med at samle de nationale aktører i en regional gruppering, som ville kunne stå stærkt i et internationalt felt.

 

Med mandat fra de regionale parter, gik TINV ind i et massivt lobbyarbejde, der involverede en række møder med aktører såsom POLIS, EUCAR, Scania, Renault, Test Site Sweden og Stockholm city og hvor Invest in Denmark (Udenrigsministeriet) bl.a. støttede op omkring et besøg hos Renault i Paris gennem deres repræsentation på den danske ambassade. 

 

Resultatet blev i første omgang, at den dansk/svenske region blev indbudt til de to væsentligste grupperinger og det lykkedes herefter TINV at få positioneret regionen, så den efterfølgende kom med i den ansøgning, der nu er blevet til Green eMotion. 

 

Ved de efterfølgende forhandlinger udnyttede TINV et forhandlings-mandat fra alle de skandinaviske aktører til at sikre gode budgetter og stor indflydelse.

 

Virksomhedernes udbytte

TINV har løftet en opgave som branchen ikke selv fandt sig i stand til selv at løfte. Gennem klustring af stærke regionale partnere lykkedes det TINV at få positioneret den dansk/svenske region på en sådan måde, at regionen ikke bare kom med i den rigtige ansøgning, men også blev sikret et solidt budget og en god indflydelse. 

 

De dansk/svenske partnere er kommet med i et projekt, hvor de både kan drage fordel af de sikrede støttemidler og de regionale og internationale relationer, som er blevet dannet. Det anslås, at projektet vil skaffe arbejde til ca. 8 mandeår alene i Danmark, ligesom SMV’en Better Place Danmark A/S gennem projektet er blevet sikret nogle solide økonomiske og samarbejdsmæssige rammer som kan få stor betydning for virksomhedens fremtidige succes. 

 

Ved TINVs klustring af en række regionale partnere samt vores forhandlingsarbejde i forbindelse med ansøgningen, er der blevet skabt nationale og regionale samarbejder, som ikke fandt sted tidligere. I Danmark har vi en god chance for at blive et internationalt test site for elektromobilitet, men det kræver, at de relativt få aktører, som findes inden for området, styrker hinanden igennem nationale og internationale samarbejder. Det, at TINV nu har sikret en række danske aktører deltagelse i Green eMotion, vil ikke bare gavne de involverede aktører men hele branchens arbejde med at sikre Danmarks position på området.  

 

Udtalelser fra to af de regionale partnere:

”- Vi er imponerede over TINVs strategiske håndtering af de til tider ret komplekse og svære forhandlinger i dette store multiinternationale projekt. For Better Place er resultatet fantastisk, idet vores danske kontor nu er sikret adgang til dette internationalt støttede forsknings- og udviklingsprojekt ”, siger Europa business Manager Amit Yudan fra Better Place International, som supporterer det danske kontor under deres deltagelse i Green eMotion, der med 42 partnere og en omsætning på over 300 millioner kroner, er det største europæisk støttede projekt inden for elektromobilitet. 

 

”- Vi er enormt glade for at deltage i projektet Green eMotion. Flere elbiler på vejene er en vigtig forudsætning for vores vision om at reducere CO2-udledningen fra transportområdet med 50.000 tons i perioden 2005-2015. Vi er sikre på, at projektet vil skabe ny viden. En viden som vi blandt andet kan gøre brug af, når vi skal udrulle en infrastruktur til elbiler i stor skala”,  udtaler Søren Kastoft fra København Kommunes Center for Trafik.

 

Involverede partnere

Better Place Denmark A/S, København Kommune, Malmø Kommune, Dansk Energi, Business Center Bornholm, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk Institut samt 35 andre internationale partner heriblandt energiselskaber som tilsammen dækker 65 % af Europas energiforbrug, stærke internationale aktører såsom Siemens, IBM, SAP, Bosch, Renault, Daimler, BMW, Nissan, en række større europæiske byer såsom Barcelona og Rom samt en række vidensinstitutioner, interesseorganisationer og andre aktører inden for området.

 

Læs mere om Transportens Innovationsnetværk

 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk