Cases

Fødevarer

Fra innovation til forretning

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved Syddansk Universitet har i samarbejde med Food Network og VIFU lavet en undersøgelse af, hvordan virksomheder med fordel kan samarbejde, og hvad de får ud af det. 

 

En af virksomhederne er Europas førende producent af frosne fiskeprodukter A. Espersen, som i samarbejde med en underleverandør har udviklet et produkt til det tyske marked. 

Den lille leverandør har udviklet nogle ingredienser, som er blevet tilført Espersens produkter. Det er blevet det bedst sælgende produkt på det tyske marked. Hvor Espersen har draget nytte af leverandørens teknologi, har leverandøren fået omsætning ud af det fælles projekt. Udover det har leverandøren udviklet et markedsføringsmateriale, der viser Espersens produkter og position i forhold til forskellige kunder og markeder. Materialet er udviklet som et input fra den lille leverandør til Espersen, og de har efterfølgende anvendt det i deres markedsføring overfor kunderne. Med hjælp fra denne samarbejdspartner er Espersens sælgere således klædt bedre på til at præsentere deres idéer, og leverandøren bidrager dermed direkte til virksomhedens samarbejde med deres kunder. 

 

En anden virksomhed er Dansk Honning, som er Danmarks største erhvervsbiavler. Dansk Honning har i samarbejde med den større handels- og produktionsvirksomhed Swienty, som sælger biavlsmateriel til kunder i Europa, vendt op og ned på den danske honningbranche, da tiderne var værst. 

For 5 – 6 år siden var udbuddet af honning for stort i det danske marked, så hos Dansk Honning beslutter man sig for at forsøge at sælge honning til udlandet for at reducere presset på priserne i hjemmemarkedet. Swienty, som i forvejen er i kontakt med europæiske honningtapperier kontaktes og de to virksomheder etablerer et samarbejde omkring eksport af dansk honning. 

To år efter de to virksomheder indledte samarbejdet omkring opkøb og eksport af honning, kom der mangel på honning i det danske marked og priserne steg igen pga. den tyske efterspørgsel. I dag er en af Europas største honningcentraler fast kunde med faste ordre til Dansk Honning.

 

Læs mere om Fødevaresektorens Innovationsnetværk FoodNetwork 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk