Cases

Oplevelsesøkonomi- og turisme

Innovation i små og mellemstore fødevarevirksomheder

Små og mellemstore virksomheder har ofte masser af ideer, men der kan være langt fra idé til konkret innovation, både fordi fokus er på den daglige drift og fordi virksomhederne mangler brugbare metoder og værktøjer fra idéudvikling og udvælgelse til den egentlige handlingsplan. Invio tager denne udfordring op ved at tilbyde innovationsforløb målrettet disse virksomheder i samarbejde med GRO‐projektet i Region Sjælland.
 
Virksomhederne skal lære at se på deres egne ydelser med forbrugernes øjne, til at starte med på en innovationsworkshop, hvor et ekspertpanel blandt andet bestående af Alfred Josefsen, tidligere direktør i Irma og kendt dommer i DR’s tv-serie Vækstfaktor, skulle vurdere virksomhedernes potentiale.
 
Flere af de virksomheder, der har gennemført de nævnte innovationsforløb har udviklet konkrete oplevelsesbaserede innovationer, der allerede indenfor det første år efter deltagelse er implementeret og effektueret. Hos en af deltagerne i forløbet, Lykkeberg Sild i Hørve i Vestsjælland, kæmper man for gammeldags modnede sild i høj kvalitet og fra Sabine Bendix Gosden, bestyrelsesformand i Lykkeberg Sild, lyder det: 
 
"Uden det her projekt ville vi aldrig have fået hele fem dage til at arbejde med innovation i virksomheden, men det er ekstremt vigtigt i en tid med så store udfordringer som nu.” 
 
Fremadrettet skal Lykkeberg skabe et nyt inspirationsunivers for sild i høj kvalitet til de forbrugere som lægger vægt på god fødevarekvalitet. En anden virksomhed har udviklet og implementeret et nyt strategisk ledelses- og udviklingsværktøj, der allerede har medført flere nye tiltag i virksomheden. En tredje har udviklet et egentligt forretningskoncept for udvikling og etablering af en produktionsvirksomhed af en meget høj faglig kvalitet og bruger nu den udviklede forretningsmodel og præsentation til at afsøge mulighederne ift. investorer.
 
Innovativ service: SMV’er har ofte masser af ideer, men der kan være langt fra ide til konkret innovation. Derfor tilbyder Invio ”Innovationsforløb”. Under forløbet lærer virksomhederne at se på deres ydelser med forbrugernes øjne, får en vurdering af virksomhedens potentiale og ikke mindst får tid og sparring til at arbejde med innovation i virksomheden.   

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk