Cases

Energi

InnoBooster banede vejen

Firmaet Conpleks har helt styr på hardwaren, designet og mekanikken i selvkørende robotter, men firmaet kunne godt bruge en hjælpende hånd til at udvikle softwaren. Et Innobostersamarbejde med Aalborg Universitet var lige, hvad der skulle til. INBIOM faciliterede ansøgningen og sikrede herigennem en god proces og en kvalitetssikret ansøgning. 

 

Hvis du i løbet af næste sommer af og til ser selvkørende robotter, der slår græs mellem motorvejsafkørsler, på golfbaner eller kridter fodboldbaner, kan det snildt være en robot med autostyringer fra firmaet Conpleks i Struer. Tom Simonsen er partner og administrerende direktør i firmaet, og han glæder sig over udsigten til, at græsslåningsrobotter og opkridtningsmaskiner med udstyr fra Conpleks med stor sandsynlighed er at finde på markedet næste år. At robotterne vil være klar til markedet næste år skyldes blandt andet, at Conpleks med hjælp fra INBIOM har indgået en såkaldt Innoboosteraftale med Aalborg Universitet. Innobooster er et program under Innovationsfonden, der giver SMV’er mulighed for at få støtte til at gøre gode idéer til virkelighed.

 

- Der er ingen tvivl om, at Innoboostersamarbejdet har forkortet vejen til det kommercielle marked for os. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med AAU, og vi har modtaget præcis den assistance, som vi har bedt om, og fået et rigtigt godt resultat inden for de rammer, der var udstukket for projektet, siger Tom Simonsen.

Conpleks fik hjælp til at udvikle de algoritmer, der skal sørge for, at græsslåningsrobotterne og opkridtningsmaksinen efter at være programmeret selv kan køre rundt og dermed spare mange ressourcer for eksempelvis vejmyndigheder, kommuner, fodboldklubber og andre, der har store græsarealer, der skal håndteres.  

Samarbejdet kom et skridt nærmere, da Tom Simonsen talte med Jacob Mogensen fra Innovationsnetværket for Biomasse – INBIOM.

 

- Jacob bidrog med at afklare forskellige muligheder for at realisere ideen, herunder bl.a. i regi af Innoboosterordningen. Via Jacob fik vi belyst alle rammer og fik værdifuld hjælp til at udfærdige ansøgningen hurtigt og nemt. Hjælpen betød, at vi 6 uger efter vort første møde stod med bevillingen fra Innovationsfonden, udtaler Tom Simonsen.

 

- I maj fik vi grønt lys, og vi frikøbte en forsker fra Aalborg Universitet i ti uger udelukkende til at fokusere på at udvikle algoritmer til græsslåningsrobotterne og til kridtopmærkningsrobotten. Midt i juli fik vi algoritmerne, og de har virkelig hjulpet os et langt stykke ad vejen, siger Tom Simonsen.

 

Kridtopmærkningsrobotten blev officielt præsenteret ved årets Dana Cup i Hjørring. Algoritmen til græsslåningsrobotterne mangler lidt finpudsning, men til næste sommer skulle det være muligt at købe selvkørende græsslåningsrobotter med autostyringer fra Conpleks. Tom Simonsen glæder sig naturligvis til at se sine produkter på markedet, og over at han inviterede Jacob Mogensen fra INBIOM på kaffe og en snak om muligheder for hjælp via netværket.

 

- Det kan jeg kun anbefale andre at gøre også, slutter Tom. 

 

Se filmen: Conpleks Innovation udvikler intelligent ruteplanlægningsværktøj med hjælp fra INBIOM 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk