Cases

Produktionsteknologi, materialer og design

Virksomheder i sikkerhedsindustrien styrkes

Samfundsmæssige udfordringer som fx klimaforandringer, (cyber-) kriminalitet og terrorisme udfordrer sikkerheden for den enkelte, for organisationer og for samfundet som helhed. Det er nødvendigt med innovative løsninger for at være klar til at møde de udfordringer. Med det mål at stimulere innovation inden for sikkerhedsområdet har den danske klyngeorganisation CenSec/Inno-Pro indledt et tæt samarbejde med fem andre europæiske sikkerhedsklynger.

 

Ifølge direktøren for CenSec/Inno-Pro, Klaus Bolving, vil samarbejdet få stor betydning for danske virksomheder inden for sikkerhedsindustrien:

 

”Det tætte samarbejde på tværs åbner op for nogle industrielle muligheder for verdensklasse systemer og processer. Det gælder bl.a. erfaringsudveksling, kompetenceudvikling og testfaciliteter. Men det giver også nogle muligheder i forhold til fx at byde ind på større opgaver og i fællesskab stimulere den internationale innovationsinfrastruktur til glæde for danske virksomheder, videninstitutioner og myndigheder.” 

 

Læs mere om CenSec/Inno-Pro

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk