Cases

Fyns Maritime Klynge

Gnistrende samarbejde

Endnu et innovativt klyngesamarbejde har set dagens lys. Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier har indgået aftale med robotiværksætteren Smooth Robotics om at lægge lokaler til virksomhedens test- og udviklingsfaciliteter. Dermed tager Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier første skridt mod at booste viden og kompetencer indenfor robotteknologi og automatisering. Samtidig skal det inspirere SMV’ere til at øge automatiseringen af deres produktion. Fyns Maritime Klynges har faciliteret samarbejdet mellem Smooth Robotics og erhvervsskolen, der begge er medlem af klyngen.

 

Robotvirksomhed flytter ind på erhvervsskole
Det er formentlig første gang en virksomhed i Danmark flytter sin adresse ind på en erhvervsskole. Den 1. oktober bød eleverne og lærerne på Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier en ny og anderledes kollega velkommen. Robotiværksætteren Jens Cortsen bag virksomheden Smooth Robotics, kendt for sin programmeringsfri svejserobot, er flyttet ind på Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier. Virksomheden og dens testfaciliteter ligger i direkte forbindelse med skolens undervisningslokaler og værksteder.

 

– Det er stort for Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier, at en erhvervsvirksomhed fysisk flytter ind her. Med Smooth Robotics og Jens Cortsen får skolens ansatte og elever nu direkte adgang til forskningsbaseret viden og den nyeste teknologi indenfor fremtidens svejsning. Noget der ellers ikke er hverdag i en presset skoleøkonomi. Særligt for smedeeleverne er det attraktivt og en særdeles værdifuld mulighed for at kombinere deres erhvervsfaglighed med høj ingeniørviden direkte fra universitetet. Men også andre uddannelser, som arbejder med automatisering vil få gavn af det. Jeg ser det nye samarbejde som et stærkt bud på, hvordan fremtidens erhvervsskole kan se ud, fortæller skoleleder for Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier Allan Kruse.

 

Smooth Robotics er i robotkredse kendt for at have udviklet en ny type sensorbaseret svejseværktøj til robotter, som nemt, hurtigt og uden programmering kan omstilles til nye opgaver. Ideelt for især mindre metalvirksomheder, der vil automatisere.

 

– Jeg ser et stort udviklingspotentiale i at placere min virksomhed blandt elever og lærere. Der kan min virksomhed komme i tæt dialog med fremtidens brugere og kunder, mens de unge er på skole kan vi fx invitere virksomhedsejere ind og se, hvad deres lærlinge lærer om programmering af svejserobotter. Det er win-win. Min ambition med at placere virksomheden på erhvervsskolen er samtidig at inspirere flere SMVér til at tage robotter ind i deres virksomhed, siger ophavsmanden bag Smooth Robotics Jens Cortsen.

 

Jens Cortsen er tidligere forsker og områdeleder ved Mærsk McKinney Møller Institut for robotteknologi på SDU, desuden er Jens Cortsen oprindeligt uddannet maskinarbejder, så han har et godt kendskab til virksomheders svejsetekniske krav og udfordringer. Foreløbig vil tre mand få arbejdsplads på erhvervsskolen: en ny direktør, en udvikler og iværksætteren Jens Cortsen.

 

Manden bag matchet
Det er ikke tilfældigt, at Smooth Robotics og erhvervsskolen har valgt at indgå samarbejde og smede mens jernet er varmt. Fyn er kendetegnet ved en høj repræsentation af små og mellemstore jern- og metalforarbejdende virksomheder, særligt til offshore og den maritime branche.

 

Begge parter blev medlem af klyngen på nogenlunde samme tid i starten af året. På det tidspunkt havde Smooth Robotics til huse på SDU. Fyns Maritime Klynges uddannelseskoordinator, Steen Nielsen, øjnede en mulighed for at sætte de to medlemmer sammen, da erhvervsskolen udtrykte et ønske om at udvikle og fremme deres smede- og svejseruddannelse, mens Smooth Robotics var interesseret i at bidrage med viden til erhvervsuddannelserne. Med Svendborg Erhvervsskole & Gymnasiers interesse for Smooth Robotics’ teknik bag virksomhedens svejserobotter, og robotvirksomhedens ønske om at komme tættere på kommende brugere og kunder, blev et perfekt match etableret vha. klyngeorganisationen.

 

Manden bag matchet, Steen Nielsen, glæder sig over det stærke samarbejde og vil fortsætte med at hjælpe begge parter med at skabe opmærksomhed omkring de tekniske, digitale og innovative muligheder, der findes inden for metal-uddannelserne.

 

– Jeg er meget overbevist om, at der vil opstå en positiv synergi for begge parter via dette samarbejde. Svendborg Erhvervsskole & Gymnasiers elever og kursister vil som en helt naturlig del af deres færden på skolen komme til at stifte bekendtskab med en veletableret iværksætter og endda en med stor viden om robotteknologi. Erhvervsskolens faglærere vil få mulighed for at trække på noget fagligt knowhow, som der normalt ikke er tilgængelig på en erhvervsskole. De lokale erhvervsdrivende, som ved lejlighed besøger deres elever og kursister på erhvervsskolen, får ligeledes mulighed for ved selvsyn at se, hvordan Smooth Robotics’ teknik indenfor robotsvejsning udvikler sig, og hvordan robotter kan ruste produktionen.

 

Læs mere om Fyns Maritime Klynge

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk