Cases

BrainsBusiness

Gigantium bliver testsite for IoT

Idræts- og kulturcenteret Gigantium i Aalborg bliver i 2018 et af Danmarks første testsites for et netværk af trådløse sensorer og gateways til dataindsamling i en virkelig kontekst – et såkaldt Internet of Things (IoT)-netværk. Samarbejdsprojektet er faciliteret af den nordjyske IKT-klynge BrainsBusiness.

 

Målet med projektet er dels at udvikle og teste et trådløst IoT-netværk i en virkelig brugskontekst, dels at afprøve, hvordan de indsamlede data kan udnyttes i forhold til fx optimering af arbejdsmiljø, energiforbrug, rengøringsplanlægning, brugerflow og -information samt automatisk styring af bygningsautomatik.

 

Netværket er udviklet i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, AaK Bygninger under Aalborg Kommune samt de nordjyske IT-virksomheder RTX, Neogrid Technologies, Trifork og IBA System. Projektparterne er bragt sammen i kølvandet på en innovationsworkshop, som BrainsBusiness holdt i januar 2017.

 

Nye muligheder åbnes

Asger Hviid, Business Development & Area Sales Manager – Industrial IoT hos RTX, som står for udvikling af hardwareplatformen med sensorer, som anvendes i projektet, har store forventninger:

- Vi ser et stort potentiale i at være med i projektet. Vi får et proof-of-concept på et IoT-netværk, hvor vores platform og sensorer anvendes, og kun fantasien sætter grænser for, hvilke use cases vi kan dække ind.

 

Tovholder på projektet er lektor Mads Lauridsen på Aalborg Universitets Institut for Elektroniske Systemer, som glæder sig over muligheden for at teste en komplet IoT-løsning i en realistisk kontekst.

- IoT er sådan en størrelse, som alle taler om, men der er ikke mange, der gør noget konkret ved det. Her får vi mulighed for at bygge et avanceret system med 50-100 sensorer og rigtig mange brugere og interessenter, som kan spille ind med hver deres kompetencer og erfaring på forskellige aspekter af systemet. 

 

Godt eksempel på frugtbart projektsamarbejde

Hos BrainsBusiness arbejder man målrettet med at oprette lignende projektsamarbejder blandt klyngens medlemmer.

- Samarbejdet omkring Gigantium er et rigtig godt eksempel på, hvordan innovation opstår, når vi får samlet en kritisk masse af dygtige virksomheder og forskere omkring en fælles udfordring. Alle deltagerne får værdifuld ny viden, de kan bruge i deres egen virksomhed eller forskningsaktiviteter, og samtidig får vi en spændende og ikke mindst synlig Smart City-løsning i Aalborg, som kan fungere som inspiration for andre byer eller lignende projektkonsortier, siger Cluster Manager i BrainsBusiness, Birgit Pia Nøhr.

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk