Cases

Inno-MT

Svovlbrinte i spildevand – en trussel mod økonomi og arbejdsmiljø

Et stigende problem med svovlbrinte i spildevand og ledningsnet kan blive en stor belastning for miljøet og ikke mindst for økonomien i forsyningsselskaberne. Et projektsamarbejde mellem DANVA og Innovationsnetværket for Miljøteknologi har sat fokus på problemets omfang og de udfordringer, forsyningsselskaberne kommer til at stå med i fremtiden.

 

Problemer med svovlbrinte i vores kloaksystem er ikke noget nyt, men blandt forsyningsselskaberne er der enighed om, at problemet er stigende. Svovlbrinte (H2S) er en meget giftig, usynlig og eksplosiv gasart, som naturligt udvikles i kloaknettet, men omfanget øges, når spildevand transporteres langt.

 

I projektet ”Monitorering af Svovlbrintekoncentrationen i spildevand, teknologiske muligheder” har man både sat fokus på problemets omfang og afdækket behovet for muligheder til reduktion af svovlbrintedannelsen, som branchen efterlyser. Der har været holdt to workshops med repræsentanter fra den danske spildevandsbranche samt teknologileverandører. Som en del af projektet er der lavet en oversigt over områder, hvor man mangler teknologiske løsninger til at afdække problemet og dets omfang samt en oversigt over eksisterende løsninger, hvor man mangler dokumentation for effekten.

 

For at imødekomme behovet for handling, som er tydeliggjort i projektet, er der netop bevilget et nyt projekt-samarbejde til at fortsætte arbejdet. Formålet er at lave to værktøjer. Det ene skal bruges til indsamling af alle relevante oplysninger, når et problem med svovlbrinte opdages, så årsag og næste skridt kan bestemmes. Det andet værktøj skal beskrive, hvordan de enkelte udfordringer bedst løses suppleret med en oversigt over teknologiske løsninger og leverandører, så man har mulig-hed for at vælge den bedste løsning i en given situation. Efter planen skal værktøjerne introduceres til forsyningsselskaberne i hele landet gennem to workshops, hvorefter de vil blive overdraget til DANVA’s svovlbrintenetværk.

 

Om projektet
Projektet ”Monitorering af Svovlbrintekoncentrationen i spildevand, teknologiske muligheder” er gennemført indenfor rammerne af Innovations-netværket for Miljøteknologi i et samarbejde med DANVAs svovlbrintenetværksgrupper.
Projektet er gennemført i 2017 af FORCE Technology med Senior Chefkonsulent Kai Ormstrup Jensen som projektleder og workshop-facilitator.
Projektpartnere er FORCE Technology, Unisense A/S, Krüger, DANOVA, SK Forsyning A/S og Aarhus Vand.

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk