Cases

MTIC

Unikt digitalt system til fremtidens demensomsorg

Et af MTIC’s seneste samarbejdsprojekter er ”Demenskammeraten” - et nyt digitalt videndelingssystem, der understøtter plejen og omsorgen for mennesker med en demenssygdom. Projektet er er udviklet i Innovationssamarbejde mellem MTIC, Plejecenteret Fuglsanggården i Norddjurs kommune, InCare Systems, VIA Aldring & Demens og en række følgekommuner (Aarhus kommune, Viborg kommune og Favrskov kommune).

 

MedTech Innovation Consortium (MTIC) bygger bro mellem kommuner, hospitaler, private virksomheder og vidensinstitutioner med det formål at udvikle, teste og implementere velfærds- og sundhedsteknologiske produkter, løsninger og services til sundhedsvæsenet

 

Mennesker med en demenssygdom kræver en særlig individuel, sammensat omsorg, som stiller krav til både faglig viden, struktur i hverdagen og ikke mindst indgående kendskab til mennesket bag sygdommen. Hvem er personen? Hvilken historie ligger bag? Hvilke glæder, sorger og funktionsevne har personen? Og hvordan påvirkes alle disse egenskaber af sygdommen demens?

 

Behov

”Vi oplevede et stort behov for et fælles overblik, hvor al den viden, der var i organisationen blev delt og drøftet udfra de samme demensfaglige teorier - til hele personalegruppen. Både i forhold til borgernes demensdiagnose, aktuelle udfordringer i adfærd, personlighed, vores løbende opfølgning på tværfaglige indsatser og muligheden for daglige opfølgninger med et systematisk og hurtigt overblik på én og samme skærm”. - Siger Helle Thomsen, Plejecenterleder, Fuglsanggården (Norddjurs kommune)

 

Fælles sprog

Demenskammeraten er bygget op, så den visuelt understøtter og giver et fælles fagligt sprog blandt personalet i overleveringsmøderne omkring borgerne. Grundstenen er, at når borgerens generelle sundhedstilstand, fysiske sygdomme og funktionsniveau er afklaret, bygger ”Demenskammeraten” videre på tre faktorer omkring mennesker med demenssygdom, som ikke kan adskilles; det er de adfærds- og psykiske symptomer, som kommer til udtryk ved den enkeltes demenssygdom; borgerens personlighed og livsrygsæk, og ikke mindst Tom Kitwoods anerkendte socialpsykologiske teori om de fem behov: Inklusion, tilknytning, beskæftigelse, trøst og identitetsfølelse, som alle er begreber, der sætter mennesket før sygdommen. – siger Søren Møller, Technical Director, InCare Systems

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk