Cases

Offshoreenergy.dk

MHI Vestas og Siemens Gamesa løfter sammen og sparer millioner

Den første fælles guideline på løft af komponenter i vindindustrien sparer offshore-industrien for millioner. Flere besparelser er i vente igennem mere samarbejde om fælles løsninger på tværs af industrien, vurderer Offshoreenergy.dk.

 

Installationer af offshore vindparker vil fremover blive billigere, mere effektiv og sikker på det globale vindmarked. Det er de håndgribelige gevinster af det første innovationsprojekt i regi af Vindpartnerskabet; et banebrydende åbent samarbejde mellem vindindustriens største producenter, en række af andre store spillere og industriens underleverandører. Vindpartnerskabet drives af Offshoreenergy.dk, som er Danmarks klyngeorganisation for offshore-industrien. 

 

”Den fælles guideline for at planlægge og udføre tunge løft vil betyde markante besparelser, øget effektivitet og sikkerhed”, siger CEO Glenda Napier, Offshoreenergy.dk, som faciliterer samarbejdet i et Cost Reduction & Innovation Forum: ”De nye guidelines forener læringen om tunge løft fra mere end 80 procent af alle verdens havmøller. Den samlede erfaring fra industrien er unik og afgørende vigtig for at sikre, at fremtidens havmølleparker bliver installeret effektivt, sikkert og til en lavere pris”, siger Glenda Napier.

 

Industrialisering skaber cost-out gevinster

Projektet har vist, at der er væsentlige besparelser at hente i de nye guidelines. Grundet skiftende vejrforhold, forskellige skibe og havne vil besparelsen variere fra projekt til projekt. Men et realistisk bud ved installation af en 500 MW havvindpark er en million euro i besparelse grundet mere effektive processer og øget udnyttelse af vejrvinduer. Fælles løftestandarder bidrager til at øge industrialiseringen af offshore vind-branchen og til at gøre løft til et langt bedre produkt:

 

”Det er kun i offshore vindindustrien, hvor man på daglig basis foretager løft af adskillige hundrede tons over vand”, pointerer Jesper Møller, Head of Offshore Concepts & Solutions, Siemens Gamesa Renewable Energy: ”Ved at samarbejde udvikler vi en stærk, fælles kompetence og erfaring. Vi deler best practice og gør sammen installation af offshore vind mere effektiv”, siger han.

 

De positive resultater af det første afsluttede innovationsprojekt har bekræftet parterne i, at der er gevinst i at samarbejde på flere områder, vurderer Torben Hvid Larsen, Senior Vice President, CTO Technology and Sourcing i MHI Vestas Offshore Wind: ”Vi søgte samarbejdet i troen på, at vi på tværs af hele værdikæden kunne samarbejde om den fælles udfordring med at drive omkostningerne ud af offshore vind. Jeg er overbevist om, at vi blot har set den første af mange gevinster”, siger han: ”Vi skal konkurrere om at producere de bedste turbiner og på den bedste teknologi. Resten kan vi principielt godt samarbejde om, da det er til gavn for alle at drive LCoE ned”, siger han.

 

Vindpartnerskabet arbejder også med at udvikle fælles guidelines og specifikationer på andre områder.

 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk