Cases

DAMRC - Danish Advanced Manufacturing Research Center

Spånligaen- et utraditionelt samarbejdsprojekt

I 2014 opstod ideen om at DAMRCs teknologileverandører i fællesskab skulle vise hvordan de forskellige teknologier arbejder sammen og hvordan man kan optimere ved at se på de overordnede sammenhænge. Dermed kunne man give den danske industri en mulighed for at finde nye veje for at optimere produktionen hjemme i de enkelte virksomheder

Ideen vakte stor tilslutning blandt DAMRCs medlemmer af teknologileverandører og arbejdet med at definere rammerne for Spånligaen startede med DAMRC som facilitator og stedet hvor det hele skulle løbe af stablen.

Betingelserne for at projektet skulle lykkes var åbenhed og vilje til at se ud over sine egne ønsker og se det større perspektiv. Der skulle opbygges demonstrationer der tilgodeså alle de involverede så alle fik noget ud af det- gæster som leverandører. Dette lykkedes til fulde under det første arrangement i 2015 med godt 200 deltager.  Der var ingen tvivl om at de involverede partnere ønskede at fortsætte og videreudvikle konceptet så det teknologiske fokus

Grundlaget for projektet er netop baseret på opbygningen af DAMRC, hvor teknologileverandører til den spåntagende industri bidrager med den nyeste teknologi til DAMRC Teknologicenter. Disse virksomheder har set at ved at arbejde sammen på en neutral platform har de en unik mulighed for at gavne konkurrenceevnen i den danske industri, som de alle jo er afhængige af.

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk