Cases

INBIOM - Innovationsnetværket for bioressourcer

INBIOMs PHD HUB bygger bro mellem udenlandske Ph.d.er og danske virksomheder

Udenlandske ph.d.-studerende bliver klædt på med viden og ”varme” relationer med henblik på at tage mere kvalificerede beslutninger om fremtidigt karrierevalg. Resultatet er højt kvalificeret arbejdskraft til danske virksomheder og potentielt flere nye startups. Øget lokalt samarbejde i økosystemet er sidegevinst. 

 

PHD HUB Foulum blev gennemført i perioden september 2017 – december 2018. Den primære aktivitet bestod i planlægning og gennemførelse af et ECTS givende forløb for ph.d.-studerende ved Aarhus Universitets afdeling i Foulum. Formålet med aktiviteten var at kvalificere den enkelte studerendes beslutningsgrundlag i forhold til det fremtidige karrierevalg – herunder afklaring af jobmuligheder og fortsat bosætning i Danmark.

 

Forløbet bestod af 10 sessioner vekslende mellem teori og praksis. Eksterne eksperter bistod i undervisningen, ligesom lokale virksomheder modtog de studerende. Ud over at bidrage med relevante inputs og eksempler bidrog ekspertinddragelsen til udvidelse af de studerendes lokale netværk og ”varme” relationer. Relationer som i nogen grad efter projektet er udnyttet.

 

I alt deltog 18 studerende i forløbet, heraf endte enkelte i jobs, mens flere valgte at arbejde videre med muligheden for at finde job i lokalområdets relevante virksomheder. Øvrige resultater af projektet var et øget samarbejde mellem Viborgegnens Erhvervsråd (VER) og INBIOM. En konsulent fra VER sidder nu regelmæssigt i samme hus som INBIOM-sekretariatet og bidrager til øget koordination i det lokale økosystem.

 

Behov for relationsskabelse

Det lykkedes at italesætte problemstillingen i stigningen af ph.d.-studerende kontra manglende stillinger efterfølgende på universiteterne og skabe opmærksomhed og interesse i aktiviteterne fra andre universiteter – bl.a. Aalborg og DTU. Der er skabt en interesse blandt de lokale virksomheder for øget interaktion med Foulum-studerende og ansatte. En interesse, som først og fremmest bunder i mangel på kvalificeret arbejdskraft og nye talenter, ikke mindst i de agro-relaterede virksomheder.

 

Vigtige erfaringer fra projektet har været, at der er et klart behov for aktiviteter med henblik på at skabe relationer mellem studerende – især udenlandske – og lokale virksomheder. Manglende kendskab er en klar barriere for lysten til at fortsætte sin karriere lokalt, ligesom virksomhederne mangler redskaber til at tilgå denne masse af lokalt tilstedeværende talent. Der er fortsat brug for at informere om basale rettigheder som udenlandsk statsborger i Danmark, herunder gældende visa-regler. Kulturforståelse såvel mellem Danmark og de studerendes hjemlande, men også mellem det at være studerende og det at indgå som medarbejder i en kommerciel forretning.

 

Som resultat af ovenstående, er det besluttet at videreføre PHD HUB Foulum i 2019.

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk