Cases

InnoBYG

Tværfaglig netværksgruppe om digitalisering af byggeriet

Der er mange gode grunde til, at bygge- og anlægsbranchen bør tage imod den nye digitale bølge, Build 4.0, med åbne arme. Branchen har brug for nye, innovative løsninger, processer
og teknologier – ikke mindst for at stå stærkere i den globale konkurrence.


I 2018 startede InnoBYG derfor en ny netværksgruppe om Build 4.0. Formålet med netværksgruppen er at give de virksomheder som interesserer sig for implementering af ny
teknologi og nye processer, en mulighed for at videndele og netværke med hinanden på tværs af aktører og værdikæde. Udover aktører fra byggebranchen, er gruppen åben for aktører, som
ønsker at byde ind med Build 4.0-løsninger til byggebranchen, fx droner, software og robotter.


Netværksgruppemøderne har både et fagligt og et netværksskabende fokus, og flere af møderne indledes med en times matchmaking session for medlemmer efterfulgt at en faglig session som
koncentrerer sig om et fagligt emne som medlemmerne selv har valgt.


- Jeg har meldt mig ind i Build 4.0-netværket fordi jeg generelt er interesseret i at følge den udvikling der sker i forhold til digitalisering og automatisering i byggeriet. Hos Drees & Sommer
bruger vi i vid udstrækning digitale modeller i projektarbejdet, og vi ser store muligheder for yderligere styrkelse af samarbejdet på tværs af værdikæden ved brug af digitale værktøjer”, siger
Søren Falk Thomsen, Bygherrerådgiver hos Drees & Sommer.


Hos netværksleder i InnoBYG, Marianne Meyer Jakobsen, som også selv deltager i netværksgruppemøderne, er den dynamiske blanding af matchmaking, oplæg, debat,
videndeling og netværk på tværs af aktører, et væsentligt element i at understøtte den udvikling som branchen står midt i.


- Der er ingen tvivl om, at fremtidens bygge- og anlægsbranche vil blive tegnet af dem, der tager teknologiens indtog til sig. Som byggebranchens innovationsnetværk, har vi en både vigtig og
væsentlig rolle i at understøtte de aktører, som allerede er i gang og i at skubbe på og hjælpe dem som gerne vil i gang. Derudover kan vi facilitere den nødvendige tværfaglighed, som kræver
samarbejde med aktører fra andre brancher – og sammen kan vi skabe de løsninger, som byggebranchen har brug for både nu og i fremtiden, siger Marianne Meyer Jakobsen.

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk