Cases

Dansk Materiale Netværk

Dansk Materiale Netværk og Danmarks førende vindmølleproducenter jagter omkostninger

Vindmølleindustrien har i en årrække arbejdet intenst på at halvere omkostningerne ved at producere strøm fra vindkraft i 2020. Cost of Energy (COE) er vitalt i konkurrencen med elektricitet produceret ved hjælp af gas og kul.

 

I et samarbejde mellem Dansk Materiale Netværk (DMN), Siemens Gamesa Renewable Energy A/S (SGRE) og Vestas Wind System A/S (VWS) samt en række underleverandører arbejdes der med at udvælge de optimale materialer til de rigtige konstruktioner for at nedbringe COE.

 

I projektgruppen var der enighed om at lægge ud med at se på materialer til sekundære komponenter til vindmøller, mere specifikt til platforme i vindmølletårne. Det skal afdækkes, om det er muligt som minimum at reducere prisen pr. kvadratmeter platform med 20 procent i forhold til den nuværende pris.

 

- Valget af materialer har overordentlig stor betydning for, hvad det koster at producere energi, og vi er meget tilfredse med, at vi i projektet har mulighed for at spille ind med vores faglighed på det område. Dermed kan vi bidrage til at nå en af de helt centrale målsætninger for at gøre en grøn energiform rentabel og dermed udbygge Danmarks globale førerposition inden for vindkraft, siger projektleder Bente Nedergaard Christensen, Dansk Materiale Netværk.

 

Flere materialer i spil

SGRE anvender nu platforme af stål, mens VWS’ platforme er udført i aluminium.

 

Priserne på råvarer er svingende, og en anden vigtig faktor er tiden til montage af plat­forms-komponenterne. Det tager væsentligt længere tid at montere platformdele af stål end de tilsvarende af aluminium.

 

I udviklingsprojektet arbejdes der aktuelt med to løsningsforslag, hvor MM Composite A/S og Avanti Wind System A/S arbejder med på Forslag 1, og Fiberline Composite A/S og Aalborg Universitet arbejder med på Forslag 2.

 

Det er tanken, at løsningsforslagene skal kunne tilpasses forskellige tårndiametre, og at der i fremtiden skal kunne udarbejdes industristandarder for platforme.

 

De to løsninger

I Forslag 1 er der udviklet et design med en støttestruktur af aluminiumstiger og med platforms­dæk af kompositmateriale. Der er fremstillet et antal prototyper, og der har været udført forsøg med udbøjning samt et monteringsforsøg i et tårnsvøb, som var meget lovende. Fordelen ved denne løsning er, at såvel støttestrukturen af aluminium som komposit­delene er meget lette og hurtige at montere.

 

Forslag 2 er et design bestående af sammenklappelige hyldeknægte og med justerbart bøjeligt gelænder, så det kan tilpasses alle tårndiametre. Løsningen er fremstillet af kompositmateriale, og platformsdækket kan enten være af kompositmateriale eller af aluminium. Der er udført mekaniske test på hyldeknægtene, hvorefter der er optimeret på konstruktionen, som herefter skal testes igen.

 

Partnerne i projektet arbejder nu videre med at optimere løsningsforslagene for at opnå de ønskede besparelser. Lykkes det at opnå en reduktion af de totale omkostninger for platforme inde i vindmølletårne, vil der være et betydeligt forretningspotentiale for de deltagende virksomheder og højst sandsynligt senere flere danske producenter. Endelig er der alt andet lige mulighed for at nedsætte prisen på elektricitet til gavn for forbrugerne.

 

På de følgende sider ses tekniske tegninger samt billeder af prototyper af de to løsningsforslag. To af de viste fotos er også vedhæftet som filer.

 

 

Yderligere informationer:

Projektleder Bente Nedergaard Christensen, Dansk Materiale Netværk, tlf. 36 97 36 03/60 35 19 93.

Netværksdirektør Dorte Walzl Bælum, Dansk Materiale Netværk, tlf. 36 97 36 00/60 35 19 90.

 

 

 

Fakta om Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk

 

Dansk Materiale Netværk (DMN) blev etableret den 1. juli 2014, da Plast Center Danmark af staten blev opfordret til at etablere et større og bredere netværk omfattende flere materialer end plast og kompositter. Plast Center Danmark, der er tildelt Europa-Kommissionens guldklyngecertifikat, er administrator og facili­tator for DMN.

 

Bag innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk, DMN, er et konsortium med repræ­sen­tan­ter fra betydnings­fulde erhvervsvirksomheder, førende universiteter, fagskoler, GTS-institutter, videnscentre, brancheorganisationer samt kommuner og regioner.

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk