Cases

INFINIT - INNOVATIONSNETVÆRK FOR IT

Masterclass gav håndsrækning til virksomheder fanget i datajunglen

Big data er blevet et buzzword inden for erhvervslivet, men udviklingen skete så hurtigt, at mange virksomheder stadig ikke har forstået, hvordan de kan bruge big data til at udvikle deres ydelser. Derfor lavede vi en masterclass, hvor vi sørgede for, at alle de deltagende virksomheder fik afklaret deres muligheder med big data.

Med den stigende brug af big data har fulgt en gængs opfattelse af, at store mængder data automatisk fører til værdifulde indsigter. Men den opfattelse udfordrede vi på masterclass’en. For at kunne skabe værdi med data kræves det, at man kan stille de rigtige spørgsmål og oversætte data til brugbare indsigter. På masterclassen fik deltagerne gennem konkrete øvelser hands-on erfaring med at udforske vejen fra datavisualsering til fortolkning og storytelling. De konkrete øvelser tog afsæt i deltagernes egne udfordringer, som de på forhånd var blevet bedt om at tænke over.


For at sikre kvaliteten var der kun plads til 10 virksomheder, med 1-2 deltagere fra hver, og dagen blev styret med kyndig hånd af professor Brit Winthereik fra IT-universitetet. Masterclassen gik så godt, at vi efterfølgende inviterede til morgenmøde om emnet, så dem, der ikke fik plads til masterclassen, stadig kunne få nogle af pointerne med.


Masterclassen fandt sted d. 20. november i København og det efterfølgende morgenmøde d. 13. december i Aarhus. Du kan læse om masterclassen og se programmet for dagen her:
https://arkiv.infinit.dk/infinit.kenobi.webhouse.net/dk/arrangementer/find-din-vej-i-datajunglen.html


Efter masterclassen mødtes en forsker og en virksomhed, for at undersøge om den fælles interesse kunne blive til et projektsamarbejde.
Eksempler fra big data masterclassen samt uddybende læsning om masterclasses og hvad der – med vores erfaringer – skal til for at skabe en god masterclass, kan findes i publikationen ’Masterclasses som værktøj til innovationsfremme i SMV’er’ her:
https://indd.adobe.com/view/41b80c46-e07a-44ad-937f-80ae0811b956
 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk