Cases

Miljø

Projekt Klimaskole

Innovationsprojektet ”Klimaskole” i Vand i Byer har bl.a. resulteret i, at der er blevet bygget Vand i Byers første demo-anlæg til at håndtere regnvand som en ressource. Anlæg består af permeable belægninger, vandrender, regnbed, ACO-rende, faskiner med vandpumpe, grøft samt soppebassin, der forestiller Roskilde Fjord. Anlægget fungerer som udstillingsvindue for flere forskellige private virksomheder – bl.a. IBF og NCC, da de har fået demonstreret deres nye produkt ”permeable belægninger”. Begge virksomheder har netop fået DI Byg’s innovationspris for dette produkt.

 

Med innovationsprojektet "Klimaskole” har Vand i Byer ønsket at udvikle et koncept for den klimatilpassede folkeskole. Projektet sætter fokus på både teknologier til at bruge regnvand synligt og som en ressource, til at udvikle ny klimaundervisning samt til at udvikle idéen om, at skolen skal fungere som ”klimacenter”, hvor skolen er omdrejningspunkt i dialogen mellem borgere, forsyninger og kommuner. Ved at udvikle, teste og demonstrere flere forskellige nye og eksisterende teknologier, får producenterne et nyt marked – nemlig alle offentlige institutioner både i Danmark og i udlandet. Samtidig får alle parter i projektet – dvs. både elever, forældre, lærere, skolens ledelse – men også alle parterne i projektet som fx arkitekt og entreprenør – også kendskab til de nye produkter.

 

Entreprenøren, der etablerede det nye demo-anlæg var i starten meget skeptisk, da de var vant til at bygge traditionelle kloak-anlæg. Men efter at de selv har etableret de permeable belægninger og set, at det rent faktisk fungerer ”hands-on”, er de meget begejstrede for at håndtere regnvand synligt. Entreprenørens kendskab har bl.a. resulteret i, at der nu er solgt mere end 5.000 m2 permeable belægninger på andre anlæg i Roskilde Kommune.

 

Læs mere om Innovationsnetværket for Klimatilpasning

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk