Cases

Produktionsteknologi, materialer og design

Fixoni fik greb om de unge mødre

Da Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning arrangerede Match Innovation Cup blev børnetøjsvirksomheden H. Utoft A/S en af vinderne. I knap to måneder havde syv virksomheder konkurreret sammen med studerende om at skabe en rigtig god idé

 

”Det her forløb blev en øjenåbner for vores virksomhed. Vi har set de processer, man skal igennem for at skabe innovation, og det har sat en innovativ proces i gang hos os. Vi står nu med en unik idé, vi ikke selv var kommet på,” siger Brand Manager Jan Christensen fra H. Utoft A/S om Match Innovation Cup, hvor syv tøj- og tekstilvirksomheder deltog sammen med vidensinstitutioner og studerende. Alle blev undervist i innovative teorier og metoder, og derefter fordybede de studerende sig i konkrete problemstillinger fra virksomhederne.  

 

Fixoni skal nå mødre via de sociale medier 

H. Utoft A/S står bag børnetøjsmærkerne Fixoni og you-kids og havde egentlig bedt om inspiration til en kommunikationsstrategi. Men de to studerende og virksomheden blev undervejs enige om at sætte fuldt fokus på Fixoni og den nye mødre-generation. Det valg gav pote. For da de syv virksomheders teams præsenterede deres arbejde for hinanden i auditoriet hos Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, slog Fixoni-oplægget benene væk under alle tilhørere. Dels præsenterede de studerende deres forslag kreativt ved, at den ene spillede den unge mor Ida, som Fixoni skal nå ud til. Dels var forslaget meget gennemarbejdet. 

 

Spørgeskemaer, gade- og dybdeinterviews havde flere gange sendt de studerende ’hjem til start’, fordi målgruppen ikke syntes om deres første ideer. Men efterhånden nåede teamet frem til, hvordan man når den nye mor-forbruger og forbinder hende til Fixoni. 

 

Et overbevisende miks af sociale medier og konkrete aktiviteter knyttet til Fixonis værdi om ’en blød start’ blev præsenteret. Og mere kan vi ikke fortælle her… For Fixoni vil arbejde videre, og Jan Christensen var ikke i tvivl om, at ideerne skulle rulles ud så snart som muligt. 

 

Som han sagde til de studerende efter fremlæggelsen: ”I har ramt os, hvor vi vidste, at vi var svage, og I har sat nogle vigtige tanker i gang, som vi nu vil arbejde videre med. Ida er jo den nye forbruger, og hende vil vi gerne have fat i.”

 

Match Innovation Cup lagde sig konceptmæssigt op ad de populære Innovation Cups, men her deltog flere virksomheder på én gang, og de deltagende virksomheder indgik selv i arbejdet. 

 

 

Læs mere om Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk