Cases

BYGGERI

Fremtidens bæredygtige skurvogne

I Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri, InnoBYG, er skurvogne blevet et udviklingsprojekt. For hvordan laver man fremtidens bæredygtige skurvogn? Hvordan skal den se ud, hvad skal den kunne og hvor meget af det unødvendige energiforbrug kan relateres til brugeradfærd?

 

En af projektdeltagerne er skurvognsproducenten CP Pavilloner. Peter Jakobsen, direktør i CP Pavilloner er glad for at være med i udviklingsprojektet og tror på, at der kan findes en løsning omkring energiudfordringerne i skurvognene.

 

”Vi kan se mulighederne både på kort og langt sigt. Lige nu drejer det sig om at plukke de lavt hængende frugter og se på, hvad vi kan gøre for at mindske energiforbruget her og nu. På den lidt længere bane har vi brug for nye løsninger, både når det gælder produktion af nye skurvogne, men i høj grad også i forhold til at optimere de vogne vi allerede har, så de også kan blive mere energirigtige” siger Peter Jakobsen.

 

Men hvad med brugeradfærd? For det er nok de færreste, der ikke er kørt forbi en tom skurvognsby, hvor lyset har været tændt.

 

”Det er et problem og brugerne spiller en rolle. Men man skal også passe på med bare at sige, at det hele skyldes brugerne – at de skal huske at slukke lyset, lukke døren og slukke for varmen, når de åbner et vindue.  Det skal de selvfølgelig – men der er også nogle helt konkrete ting, som kan forbedres i selve skurvognen – fx opvarmning og klimaskærm” fortæller Peter Jakobsen. 

 

Derfor har udviklingsprojektet ”Den bæredygtige byggeplads” i InnoBYG, sat sig for at sænke energiforbruget i skurvognene. Den første workshop blev afholdt på Teknologisk Institut, som er projektleder. Derudover består gruppen af DTU Byg, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut samt i alt ni virksomheder bestående af entreprenører og skurvognsproducenter. Sammen skal de udvikle fremtidens bæredygtige skurvogn og på workshoppen præsenterede videninstitutionerne muligheder for opvarmning med varmepumper, forskellig alternativ isolering og der blev sat fokus på Danmarks skrappe brandkrav, som der også skal tages højde for i projektet. Til sidst blev der debatteret i gruppen og aftalt videre forløb af projektet. Peter Jakobsen fra CP Pavilloner deltog på hele workshoppen og han tror på, at projektet ender med et fornuftigt resultat.

 

”Vi skal sørge for at finde en løsning, hvor vi kan bruge de eksisterende skurvogne ved at implementere miljømæssige tiltag, som gør dem mere energivenlige. Herefter skal vi, over en fornuftig periode, arbejde med at udvikle den nye skurvogn, som vi alle sammen er interesserede i at få. Noget af det vi skal huske er, at håndværkerne skal bruge skurvognen i deres hverdag så løsningen må ikke blive for teoretisk til, at det bliver praktisk. Vi skal have de grønne og energimæssige værdier til at harmonere med det brugbare i hverdagen. Men jeg tror faktisk, at i det her forum, med alle de kloge mennesker fra både videninstitutioner, universiteter og os fra branchen, at det er muligt, at vi sammen kan udvikle fremtidens perfekte skurvogn” fastslår Peter Jakobsen. 

 

Læs mere om InnoBYG – Innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri

 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk