KLYNGER OG NETVÆRK SKABER RESULTATER

I Danmark findes over 40 innovative netværk og klynger, som inden for hvert deres fagområde årligt hjælper ca. 18.000 virksomheder med at blive mere innovative, så virksomhederne kan skabe vækst og flere arbejdspladser.

 

De danske klynger og netværk giver virksomheder adgang til den rigtige viden og de rette mennesker, der kan inspirere, løfte ideer til perspektivrige forretninger og finde finansiering til at realisere projekter. 

 

 

Det årlige Performanceregnskab

Det årlige performanceregnskab opgør effekten af netværk og klyngers arbejde. Performanceregnskabet for 2018 viser, at i 2018 deltog 18.058 virksomheder i de danske klynger og netværks aktiviteter. Heraf udviklede 5.296 virksomheder nye ideer, som senere kan føre til innovation. 6.868 virksomheder fik tilført nye kompetencer og værktøjer, som markant forbedrer innovationsevnen. 2.689 virksomheder udviklede nye produkter, ydelser eller processer som følge af deres deltagelse i en klynge eller netværk. 

 

Læs mere om resultaterne i Viden & Vækst - det samlede Performanceregnskab for 2018 for de væsentligste danske klynger og innovationsnetværk  

 

 

Virksomhedsanalyse

En analyse fra 2017 viser, at netværk og klynger bidrager markant til at understøtte virksomhedernes innovation og kompetenceudvikling, bl.a. med ny viden, metoder og idéer. Analysen viser, at blandt de virksomheder der har deltaget i netværks- og klyngeaktiviteter:

 

  • 56% af virksomhederne fået ny, relevant viden, fx om markeds- eller teknologiske trends.
  • 55% af virksomhederne skabt eller forventer at skabe innovation i form af nye produkter, services eller processer på baggrund af deltagelsen i klyngeaktiviteterne.
  • 40% af virksomhederne fået styrket deres kompetencer inden for markeds-, proces eller produktudvikling.

 

Kilde: Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk, Styrelsen for Forskning og Innovation, 2017

 

 

Økonometriske analyser

Økonometriske analyser viser desuden, at virksomheder, der deltager i netværks- og klyngeaktiviteter:

  •  Har fire gange så høj sandsynlighed for at blive innovative sammenlignet med lignende virksomheder, der ikke deltager
  •  Opnår en produktivitetsvækst, der er 3,6 procentpoint højere end andre lignende virksomheder

 

Kilde, se bl.a. ”The Short-run Impact on Total Factor Productivity Growth of the Danish Innovation and Research Support System” udarbejdet af Centre for Economic and Business Research (CEBR) for Styrelsen for Forskning og Innovation.

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk