"Innovationskraft: danske klynger for viden og erhverv 2021-2024"

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) har udmøntet midler til en national klyngeindsats gennem klyngeprogrammet Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024Formålet med programmet er at styrke innovationskraften i danske virksomheder inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder.

 

14 klynger er blevet udpeget til at varetage den nationale klyngeindsats i perioden. Det er disse 14 klyngeorganisationer, der er Cluster Excellence Denmarks primære målgruppe.

 

Klyngeprogrammet

Formålet med klyngeprogrammet er at styrke virksomheders – og særligt SMV’ers – produktivitet og konkurrenceevne gennem samarbejde om innovation og overførsel af viden mellem virksomheder og videninstitutioner, herunder godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS’er), samt andre aktører inden for de relevante erhvervs- og teknologiområder. Klyngeorganisationerne skal være en bærende kraft og understøtte innovation i verdensklasse inden for hele deres respektive økosystem, som ud over virksomheder og videninstitutioner omfatter fx offentlige aktører, investorer og iværksættermiljøer. 

 

Læs hele opslaget til klyngeprogrammet

 

Styrkepositioner og klynger

Opslaget ligger i forlængelse af, at DEB i sin strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 har udpeget de 12 erhvervs- og teknologiområder (ti styrkepositioner og to spirende områder), hvor der fremadrettet kan være én klyngeorganisation, der modtager offentlig finansiering. Herudover er der givet finansiering til yderligere to klyngeindsatser på spirende områder. 

 

Læs mere om de danske styrkepositioner

 

Udpegede klynger

Uddannelses- og forskningsministeren udpegede den 1. oktober 2020 de klynger, som fra 2021-2024 skal skabe samarbejde mellem forskere og virksomheder og dermed få mere innovation ud i samfundet. 

 

Styrkeposition Klynge
Miljøteknologi CLEAN - Danmarks Miljøteknologiklynge
Energiteknologi Energy Cluster Denmark
Fødevarer og bioressourcer Food & Bio Cluster Denmark
Maritime erhverv og logistik Maritime & Logistics Innovation Denmark – MARLOG
Life science og velfærdsteknologi Danish Life Science Cluster
Byggeri og anlæg WE BUILD DENMARK
Design, mode og møbler Lifestyle & Design Cluster
Avanceret produktion Klyngen for Avanceret Produktion (MADE)
Digitale teknologier DigitalLead
Finans og fintech Copenhagen FinTech
Spirende: Robot- og droneteknologi Odense Robotics - Danmarks klynge for robot- og droneteknologi
Spirende: Animation, spil og film Vision Denmark - klyngen for den digitale visuelle industri
Spirende: Lydteknologi Danish Sound Cluster
Spirende: Forsvar, rum og sikkerhed CenSec - Spirende klynge for forsvar, rum og sikkerhed

 

Læs mere om klyngerne på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside:

Præsentation af de 14 klynger

Oversigt over klyngernes placeringer

Kort over erhvervsklynger

 

 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk