KLYNGER OG NETVÆRK SKABER RESULTATER

I Danmark findes over 50 innovative netværk og klynger, som inden for hvert deres fagområde årligt hjælper ca. 13.000 virksomheder med at blive mere innovative, så virksomhederne kan skabe vækst og flere arbejdspladser.

 

De danske klynger og netværk giver virksomheder adgang til den rigtige viden og de rette mennesker, der kan inspirere, løfte ideer til perspektivrige forretninger og finde finansiering til at realisere projekter. 

 

 

Det årlige Performanceregnskab

Det årlige performanceregnskab opgør effekten af netværk og klyngers arbejde. Performanceregnskab 2016 viser, at i 2015 deltog 12.000 virksomheder i de danske klynger og netværks aktiviteter. Heraf udviklede 2.689 virksomheder nye ideer, som senere kan føre til innovation. 3.106 virksomheder fik tilført nye kompetencer og værktøjer, som markant forbedrer innovationsevnen. 1.223 virksomheder udviklede nye produkter, ydelser eller processer som følge af deres deltagelse i en klynge eller netværk. 

 

Læs mere om resultaterne i Viden & Vækst - det samlede Performanceregnskab 2016 for klynger og netværk i Klyngekataloget  

 

Se resultaterne for de 22 danske innovationsnetværk i Performanceregnskab 2015 

 

 

Virksomhedsanalyse

En ny analyse fra Styrelsen for Forskning og Innovation og regionerne viser, at netværk og klynger bidrager markant til at understøtte virksomhedernes innovation og kompetenceudvikling, bl.a. med ny viden, metoder og idéer. Analysen viser, at blandt de virksomheder der har deltaget i netværks- og klyngeaktiviteter:

 

  • har næsten 60 % af virksomhederne i høj eller nogen grad fået ny, relevant viden, fx om markeds- eller teknologiske trends
  • har 44 % af virksomhederne i høj eller nogen grad fået styrket deres kompetencer inden for markeds-, proces eller produktudvikling
  • har to tredjedele af virksomhederne udviklet (eller forventer at udvikle) nye ideer, der kan føre til innovation
  • er der i 60 % af virksomhederne skabt konkret innovation i form af nye produkter eller processer

 

Kilde: Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk, Styrelsen for Forskning og Innovation, 2015

 

 

Økonometriske analyser

Økonometriske analyser viser desuden, at virksomheder, der deltager i netværks- og klyngeaktiviteter:

  •  Har fire gange så høj sandsynlighed for at blive innovative sammenlignet med lignende virksomheder, der ikke deltager
  •  Opnår en produktivitetsvækst, der er 3,6 procentpoint højere end andre lignende virksomheder

 

Kilde, se bl.a. ”The Short-run Impact on Total Factor Productivity Growth of the Danish Innovation and Research Support System” udarbejdet af Centre for Economic and Business Research (CEBR) for Styrelsen for Forskning og Innovation.

Cluster Excellence Denmark | Nupark 51, DK-7500 Holstebro | Fruebjergvej 3, DK-2100 Kbh Ø.| info@clusterexcellencedenmark.dk