om Klyngekataloget

Klyngekataloget giver et overblik over de væsentlige danske klynger og innovationsnetværk, der opfylder en række kriterier fastsat af styregruppen for Cluster Excellence Denmark.

 

Fælles for de netværk og klynger, der er samlet i kataloget, er, at:

  • de har et formål om at skabe innovation, vidensamarbejde og vækst for en erhvervsgruppe med et fagfællesskab
  • de har en aktiv og central deltagelse af triple helix aktører, dvs. både virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører/civilsamfundet
  • de har etableret en formaliseret organisering af klyngen og aktiviteterne, hvor der figurerer ansatte(min. et årsværk), der har ressourcer til at udbyde services og aktiviteter for deltagerne. Der sigtes på en langsigtet/vedvarende indsats
  • de har opnået en medlems- og/eller deltagerkreds på minimum 20 dedikerede private virksomheder
  • de har en gyldig certificering under ECEI - European Cluster Excellence Initiative
  • de leverer data til det årlige Performanceregnskab

Se Klyngekataloget 

 

Klyngekataloget bliver løbende opdateret. Kataloget er ikke et komplet billede, da der i Danmark eksisterer mange andre klynger og netværk. Klynger og netværk i Klyngekataloget er Cluster Excellence Denmarks primære målgruppe.

 

Hvis dit netværk eller din klynge er interesseret i at blive optaget i Klyngekataloget, så kontakt sekretariatet for at ansøge om optagelse.

Send til mail til info@clusterexcellencedenmark.dk

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk