19-06-20

Klyngenyt juni 2020

Har du relevant nyt fra din klynge, som du vil have med i klyngenyt? Så kontakt Projektchef Kaspar Nielsen i Cluster Excellence Denmark på kan@clusterexcellencedenmark.dk​

 

Den nye nationale klynge inden for fødevarer og bioressourcer er født

Navnet er Food & Bio Cluster Denmark, og med 250 medlemmer, en nyvalgt bestyrelse og 40 medarbejdere bag roret er klyngen klar med tårnhøje ambitioner om at sikre den danske fødevare- og bioressourceindustri en førerplads på verdensplan.

Læs mere:

https://www.fodevarefokus.dk/foedevare-og-bioressource-klynge-vil-goere-branchen-verdensfoerende/

 

Fælles ansøgning fra tre danske energiklynger

Ny, samlet ansøgning fra Energy Cluster Denmark til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet skal sikre fokuseret innovation inden for vedvarende energi, energieffektivitet og sammenhængende energisystemer.

Læs mere:

https://www.energy-supply.dk/article/view/722974/ny_national_energiklynge_soger_om_120_millioner_til_teknologiloft

 

Danish Sound vil være national lydklynge

Danish Sound Network har ændret navn til Danish Sound Cluster og søgt om at etablere en national lydklynge under klyngeprogrammet “Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024”.

Læs mere:

https://danishsound.org/2020/06/12/say-hello-to-danish-sound-cluster/

 

Direktøren for Danmarks nye store energiklynge udnævnt

Glenda Napier bliver ny CEO for Energy Cluster Denmark; Danmarks nye, fusionerede klyngeorganisation for hele energisektoren. Glenda Napier har siden 2016 stået i spidsen for Energy Innovation Cluster.

Læs mere:

https://www.idag.dk/article/view/724631/her_er_direktoren_for_danmarks_nye_store_energiklynge

 

Ny erhvervsklynge for Byggeri og Anlæg

Et partnerskab bestående af innovationsnetværkene InnoBYG og Smart City Cluster Denmark samt klyngerne Gate 21, BygFyn og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark har ansøgt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet om støtte til at etablere og drive en ny klyngeorganisation for Byggeri og Anlæg. 

Læs mere:

https://www.gate21.dk/nyhed/ny-erhvervsklynge-er-snart-klar-til-at-hjaelpe-byggebranchens-virksomheder/

 

Ansøgning som national klynge for life science og velfærdsteknologi

Welfare Tech har ansøgt om at etablere den kommende nationale klynge for life science og velfærdsteknologi under navnet Danish Health. Der er kommet flere ansøgninger til puljen for den kommende sundhedsklynge.

Læs mere:

https://www.welfaretech.dk/nyheder/2020/juni/welfare-tech-vil-bruge-10-aars-erfaring-i-ny-national-sundhedsklynge

 

Klynge-ansøgning fra Vision Denmark inden for animation, spil og film

Vision Denmark har søgt om at blive anerkendt som klynge for spil, film, TV, animation og XR. Ambitionen for klyngen er at gøre Danmark til et kraftcenter for teknologiske visuelle oplevelser, fortællinger og produkter.

Læs mere:

https://www.visiondenmark.dk/2020/06/04/danske-visioner-for-den-digitale-visuelle-industri/

 

CLEAN Miljø vil være national klynge inden for miljøteknologi

CLEAN Miljø har indsendt en ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet om at blive klyngeorganisationen, der servicerer styrkepositionen ”Miljøteknologi” fra 2021.

Læs mere:

https://www.cleancluster.dk/news/innovationsindsproejtning-til-dansk-miljoeteknologi-2/?lang=da

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk