20-04-20

Covid-19 værktøjskasse

Vi har her samlet forskellige oplysninger og links til information om, hvordan man som klynge/virksomhed/arbejdsgiver kan forholde sig i den aktuelle situation mht. Coronavirus. 

 

Oversigt fra Virksomhedsguiden.dk

 

Det digitale rum som alternativ til det fysiske

Når nu vi skal holde fysisk afstand, er der pludselig et endnu større incitament for at komme tættere på hinanden i det digitale rum. Vi arbejder netop på at erstatte fysiske møder med nye smarte digitale løsninger. Se vores samling af muligheder her.

 

Opdatering 18.04.2020: 
Regeringen og alle Folketingets partier er enige om at justere og udvide hjælpepakker til dansk økonomi.
Læs mere her: Faktaark fra Finansministeriet.

 

Lønkompensation

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Med aftalen sikrer regeringen og arbejdsmarkedets parter, at virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19 og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter

Læs mere her: Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere, Aftale om styrkelse af trepartsaftalen

 

Hjælpepakker til virksomheder

Regeringen har iværkssat hjælpepakker til erhvervslivet, der skal afbøde de negative økonomiske konsekvenser som følge af Corona-virus. Der drejer sig bl.a. om initiativer som udskydelse af betalingsfristerne på moms for de månedsafregnede virksomheder og udskydelse af betalingsfrister på A-skat og am-bidrag.

Læs mere her: Hjælpepakke til virksomhederLempede betalingsvilkår skal styrke likviditeten i mindre virksomheder

 

To nye statslige garantiordninger

Regeringen har præsenteret to nye garantiordninger særligt med henblik på at hjælpe virksomheder i de industrier, hvis omsætning og indtjening er hårdest ramt af COVID-19 udbruddet. Garantiordningerne er annonceret på Erhvervsministeriets hjemmeside og beskrevet i Erhvervsministeriets Faktaark.

Læs mere her: Erhvervsministeriets Faktaark.

 

Støttepakke til dansk erhvervsliv

Regeringen har præsenteret to midlertidige kompensationsordninger.

  • Kompensation for virksomhedernes faste udgifter. Regeringen foreslår at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.
  • Kompensation for selvstændige. De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, derfor sikrer regeringen også kompensation til selvstændige, som oplever stor fald i deres omsætning.

Kompensationsordningerne er offentliggjort i Finansministeriets Faktaark.

Læs mere her: Finansministeriets faktaark.

 

Kompensation for aflysning af større arrangementer

Der er indført kompensationsordning til arrangører af større arrangementer, som aflyses, ændres væsentligt eller udskydes som følge af statsministerens opfordring til at aflyse arrangementer med +1000 deltagere, pga. COVID-19.

Læs mere her: Faktaark fra Finansministeriet

 

Refusion til arbejdsgivere af sygedagpenge

For at afbøde de direkte negative økonomiske konsekvenser for virksomheder ved sygdom hos medarbejdere på grund af COVID-19 er der indført udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne på grund af COVID-19. 

Læs mere her: Faktaark fra Finansministeriet

 

Bedre adgang til lån i banken

Den kontracykliske kapitalbuffer er blevet frigivet, hvormed penge- og realkreditinstitutters udlånskapacitet samlet set er øget med over 200 mia. kr.

Læs mere her: Faktaark om frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer

 

Gratis fortrolig rådgivning til coronaramte virksomheder

Erfarne konsulenter og erhvervsfolk sidder klar til at hjælpe virksomhederne med sparring, overblik og afklaring på fremtiden – uden beregning. 

Gennem 10 år har Early Warning hjulpet flere end 5.500 virksomheder godt videre.  Det vigtigste er, at du tager kontakt i tide. Så får du hjælp til at styre din virksomhed ud af krisen.  

Læs mere: https://earlywarning.dk/coronaramte-virksomheder

 

Virksomhedsguide for virksomheder i Corona-krise

Erhvervsstyrelsen har samlet en masse vejledninger om, hvilke forholdsregler og hjælp din virksomhed kan tage/søge i forbindelse med Corona-virus/COVID-19. Vejledningerne bliver løbende opdateret.

Læs mere her: Virksomhedsguide vedr. Corona-virus

 

Klyngeorganisationer, der har brug for hjælp til, hvor der kan hentes yderligere oplysninger, er velkommen til at kontakte Betina Noe Favrholt på telefon 2896 8805, så guider hun jer gerne lidt videre i junglen.

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk