02-09-20

Innovationsfonden nedsætter nyt sparringspanel

Innovationsfonden samler aktørerne i det danske forsknings- og innovationssystem i et nyoprettet Danish Innovation Sounding Board. Det sker som led i implementeringen af fondens nye strategi.

 

Innovationsfondens bestyrelse har besluttet fire strategiske fokusområder, der skal danne ramme for fondens arbejde de kommende fem år. I den forbindelse har Innovationsfonden inviteret en række repræsentanter, der bredt dækker det danske forsknings- og innovationssystem inkl. private fonde og startups, til at deltage i et nyoprettet sounding board. Det er tanken, at panelet skal bidrage til at sikre, at strategien er forankret i det samlede innovationssystems behov og muligheder og bane vej for at realisere det store innovationspotentiale i Danmark.

 

Læs artiklen på Innovationsfondens hjemmeside

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk