30-06-21

Klyngenyt juni 2021

Har du relevant nyt om din klynge, som du vil have med i klyngenyt? Så kontakt Udviklingschef Kaspar Nielsen i Cluster Excellence Denmark på kan@clusterexcellencedenmark.dk

 

Et år er gået: Vision Denmark gør status

Vision Denmark har netop afholdt sin første ordinære generalforsamling som klynge for den digitale visuelle industri. Her gjorde bestyrelsesformanden status på et år, der har budt på digitale events derudaf, friske kræfter til bestyrelsen og en skærpet forståelse for, hvad der binder industrien sammen på tværs af brancher.

Læs mere: https://www.visiondenmark.dk/2021/06/10/et-aar-er-gaaet-vision-denmark-goer-status/

 

Aftale om life science skal styrke syddanskeres sundhed

Den nye nationale klynge for life science og velfærdsteknologi, Danish Life Science Cluster, har indgået en samarbejdsaftale med Region Syddanmark. Regionsrådet medfinansierer klyngen i tre år med i alt ni mio. kr.

Læs mere: https://www.regionsyddanmark.dk/wm531954

 

Projektet “Future Food & Bioresource Innovation DK” får tillægsbevilling på 6,4 mio. kr.

Projektet, som drives af Food & Bio Cluster Denmark, understøtter innovation og samarbejde på tværs af værdikæder og mellem virksomheder og videninstitutioner. Målet er at styrke innovationskraften i små og mellemstore virksomheder og bidrage til at forbedre erhvervets konkurrenceevne og internationale afsætningsmuligheder. 

Læs mere: https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/innovation-og-groen-omstilling-populaere-eu-projekter-faar-84-mio-kr-til-hjaelpe-flere-virksomheder

 

MADE styrker SMV'ers adgang til EU-netværk

Danske SMV’er skal have nem adgang til flere ressourcer i EU, og adgangen til EU-netværk om avanceret produktion skal styrkes. Det er formålet med det nye samarbejde som MADE– Manufacturing Academy of Denmark har indgået med innovationsnetværket EIT Manufacturing.

Læs mere: https://www.made.dk/nyheder/made-styrker-smv-ers-adgang-til-eu-netvaerk/

 

Odense Robotics åbner hub i Aarhus

Til efteråret åbner Odense Robotics hub i Aarhus, som skal være centrum for et samarbejde om en styrket klyngeudviklingsindsats inden for udvikling af mobile udendørs robotter.

Læs mere: https://www.odenserobotics.dk/odense-robotics-hub-in-aarhus-soon-a-reality/

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk