05-07-21

Midler til styrket klyngeindsats i Region Sjælland

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen annoncerer midler til en styrket klyngeindsats i Region Sjælland, som et tillægsopslag til klyngeprogrammet "Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024".

 

Tillægsopslaget giver de 14 udpegede klynger mulighed for at søge om midler til styrkelse af klyngeindsatsen i Region Sjælland i samarbejde med relevante aktører i regionen. 

 

Med opslaget ønsker Styrelsen at understøtte et landsdækkende klyngelandskab, hvor også virksomheder og videninstitutioner i Region Sjælland er aktive i klyngesamarbejdet med henblik på styrket innovationsindsats i regionen.

 

Ansøgningsfrist er mandag den 27. september 2021 kl. 12:00.

 

Se materialet til tillægsopslaget: 

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/opslag/2021/tillaegsopslag-til-klyngeprogrammet-innovationskraft-danske-klynger-for-viden-og-erhverv-2021-2024-til-indsats-i-region-sjaelland

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk