Kommunikation

I alle netværk og klynger bliver der arbejdet med kommunikation. Nogle har et helt team af kommunikationsfolk, andre har en enkelt kommunikationsansvarlig og andre igen klarer formidlingsopgaver samtidig med andre opgaver. Mange af formidlingsopgaverne og -udfordringerne ligner hinanden. Her kan du finde værktøjer og inspiration, du måske kan have glæde af til kommunikationsarbejdet i dit netværk eller klynge.

 

 

Skabelon til en kort og koncis projektbeskrivelse – værktøj til formidling

Hos CLEAN har kommunikationsteamet udarbejdet en simple, men effektiv skabelon de bruger til at øve projektlederne i at skærpe deres budskab. Brugen af skabelonen er med til at lette kommunikationsteamets arbejde, sikre en skarpere formidling og er en god metode til at få projektledere til at øve sig i ’elevatortalen’ ang. deres projekt og komme med de 5-10 linjer om det.

Se skemaet her - og tilpas det din klynge

 

 

Kommunikationsstrategi

Innovationsnetværk for Klimatilpasning /Vand i Byer har lavet netværkets kommunikationsstrategi i en overskuelig pixiversion, der beskriver, hvordan netværket vil formidle sine budskaber internt og eksternt fra strategi til handling.

Se kommunikationsstrategien her

 

 

Hvidbog om kommunikation

Cluster Excellence Denmark har sammen med Søren Krogsgaard fra Krogsgaard Kommunikation udgivet en hvidbog om kommunikation. Den giver gode råd til, hvordan ressour­cerne bruges bedst på en række områder inden for kommunikation. Rådene bygger på en gennemgang af kommunikation fra netværk og klynger, en survey blandt 22 netværk og klynger om deres kommunikationspraksis samt en undersøgelse blandt ét af netværkenes medlem­mer. Rådene er finpudset i samarbejde med en række netværk til en workshop om klyngekommunikation

Læs Hvidbog om kommunikation her

 

 

Ti gode råd - synlighed og branding

På Cluster Excellence Denmark’s workshop om kommunikation og synlighed d. 22. april 2015 gav dagens facilitator Søren Krogsgaard gode råd om at finde og formidle jeres gode historier. Nogle af dem har vi samlet her sammen med andre gode råd til jeres bidrag til den fælles indsats for at synliggøre og brande klynger og netværk.

Hent de ti gode råd her

 

Part of Cluster Excellence Denmark logo

Flere netværk og klynger har ønsket et billede/logo, der kan bruges på hjemmesiden og andet materiale for at vise, at de er en del af Cluster Excellence Denmark familien. Derfor har vi fået lavet et logo, som klynger og netværk i Klyngekataloget er velkommen til at anvende. Ved spørgsmål om format og brug af logoet, send en mail til info@clusterexcellencedenmark.dk

 

Logoer til digital brug: 

.png fomat

.pdf format

.eps format

 

Logoer til print

.png format

.pdf format

.eps format

 

 

 

Har dit netværk eller klynge nogle redskaber, værktøjer eller gode råd omkring kommunikationsarbejdet, så send dem gerne til sekretariatet på info@clusterexcellencedenmark.dk. Så sørger vi for, at de kommer med i værktøjskassen, så andre netværk og klynger kan få glæde af dem.  

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk