Kommunikation

I alle netværk og klynger bliver der arbejdet med kommunikation. Nogle har et helt team af kommunikationsfolk, andre har en enkelt kommunikationsansvarlig, og andre igen klarer formidlingsopgaver samtidig med andre opgaver. Her kan du finde værktøjer og inspiration, du måske kan have glæde af til kommunikationsarbejdet i dit netværk eller klynge.

 

Skabelon til en kort og koncis projektbeskrivelse – værktøj til formidling

Hos CLEAN har kommunikationsteamet udarbejdet en simpel, men effektiv skabelon, de bruger til at øve projektlederne i at skærpe deres budskab. Brugen af skabelonen er med til at lette kommunikationsteamets arbejde, sikre en skarpere formidling og er en god metode til at få projektledere til at øve sig i ’elevatortalen’ ang. deres projekt.

Se skemaet her - og tilpas det din klynge

 

Kommunikationsstrategi

Innovationsnetværk for Klimatilpasning /Vand i Byer har lavet netværkets kommunikationsstrategi i en overskuelig pixiversion, der beskriver, hvordan netværket vil formidle sine budskaber internt og eksternt fra strategi til handling.

Se kommunikationsstrategien her

 

Hvidbog om kommunikation

Cluster Excellence Denmark har sammen med Søren Krogsgaard fra Krogsgaard Kommunikation udgivet en hvidbog om kommunikation. Den giver gode råd til, hvordan ressour­cerne bruges bedst på en række områder inden for kommunikation. Rådene bygger på en gennemgang af kommunikation fra netværk og klynger, en survey blandt 22 netværk og klynger om deres kommunikationspraksis samt en undersøgelse blandt ét af netværkenes medlem­mer.

Læs Hvidbog om kommunikation

 

Klyngekommunikation i krisetider

Baseret på de første uger af af COVID-19-krisen har 20 klyngekommunikatører videndelt om kommunikation i krisetider.

Vi har samlet de første læringer og erfaringer i infografikken Klyngekommunikation i krisetider.

 

Part of Cluster Excellence Denmark logo

Innovationsnetværk og klynger i Cluster Excellence Denmarks målgruppe er velkommen til at anvende vores "part of"-logo på hjemmeside og andre steder. Ved spørgsmål om format og brug af logoet, send en mail til info@clusterexcellencedenmark.dk.

 

Logoer til digital brug: 

.png fomat

.pdf format

.eps format

 

Logoer til print:

.png format

.pdf format

.eps format

 

Har dit netværk eller klynge andre redskaber, værktøjer eller gode råd omkring kommunikationsarbejdet, så send dem gerne til sekretariatet på info@clusterexcellencedenmark.dk. Så sørger vi for, at de kommer med i værktøjskassen, så andre netværk og klynger kan få glæde af dem.  

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk