Internationalisering

Danske klynger og netværk indgår i stærke internationale samarbejder med førende videninstitutioner, virksom­heder og offentlige aktører inden for de brancher, klyngerne arbejder med. Virksom­heder, der deltager i klynger, er mere internationale end tilsvarende virksomheder, der ikke deltager. Her på siden findes en række værktøjer, klynger kan bruge i deres arbejde med internationalisering og i forbindelse med deres internationale aktiviteter. 

 

 

Strategisk internationalisering – et værktøj til klynger og netværk

Værktøjet, der er udviklet af Cluster Excellence Denmark i tæt samarbejde med danske klynge- og netværksorganisationer, bygger på klynger og netværks egne erfaringer, præsenterer fem faser til strategisk internationalisering og er et godt afsæt til at udvikle og implementere den internationale strategi. 

Læs hele publikationen ”Strategisk internationalisering – et værktøj til klynger og netværk”

Hent Strategic internationalisation - a self-assessment tool

 

 

Strategiprocessen

Alle klynger arbejder med en overordnet strategi. Det er vigtigt, at den internationale strategi flugter med mission og vision i den overordnede strategi. Derfor anbefales det, at arbejdet med den internationale strategi indlejres i den overordnede strategiproces eller i det mindste koordineres meget tæt med de generelle strategiske prioriteringer for klyngen. Ligesom med klyngens overordnede strategi.

Hent Welfare Tech’s Strategihjul 

 

 

Selve strategien

Strategien er den langsigtede plan, som klyngen orienterer sig efter henimod et fælles fremtidigt mål. Det er målet i horisonten, der danner rammen omkring sekretariatets, ledelsens og styregruppens arbejde. 

Se et anonymt eksempel på en nedfældet international strategi 

 

 

Målepunkter i strategien

Det er vigtigt, at strategien bliver så konkret, at man kan måle på resultater og implementering. Der er mange metoder til at arbejde med målstyring. Flere klynger har med succes implementeret såkaldte KPI-systemer - Key Performance Indikators - som skal operationalisere de strategiske mål, så det bliver muligt at måle fremdriften i forhold til implementering.Internationale KPI’er.

Se eksempel på Internationaliseringsslangen fra Lifestyle and Design Cluster

 

 

Handlingsplaner og det internationale

Når I har sat jer de realistiske mål for klyngens internationalisering i strategien, så er det tid til at finde ud af, hvordan I når det mål. Der er mange måder at nå sit mål på, men en af dem, der virker, er at lave en handlingsplan. Flere klynger benytter Styrelsen for Forskning og Innovations skabelon til brug for Innovation Netværkenes handlingsplaner.Brug evt. også skabelonen på de internationale aktiviteter, også selvom du ikke er et innovationsnetværk. Se skabelon for internationale handleplaner: 

Hent en skabelon for handlingsplaner og halvårs-/årsrapporter innovationsnetværk 11. juni 2015

 

 

Analyser af internationale markeder, teknologi og innovation

Få analyseret de markeder (forstået bredt som både teknologier, innovationer og markeder), der er interessante for netop din klynge og medlemmerne. En markedsanalyse kan både bruges til at få et dybere indblik i eksisterende markeder og til at identificere potentielle markeder.

Se eksempel på markeds og teknologianalyse fra Interactive Denmark

Se eksempler på teknologi og markedsanalyse fra Dansk Lyd: "Sound Innovation in South Korea - A mapping of South Korean companies and universities within the Sound and ICT industry” 

 

 

Nulpunktsmåling

Flere klynger opererer med nulpunktsmålinger, også for de internationale aktiviteter. En nulpunktsmåling foretages typisk for at vise om og hvilke effekter, klyngen har. Nulpunktsmålingen følges gerne op af midtvejs- og afslutningsevaluering. Tilsammen skal evalueringerne vise, hvorvidt klyngen har nået sine mål i forhold til de erhvervsmæssige effekter.

Se eksempel på Nulpunktsmåling fra Interactive Denmark

 

 

Rekruttering af medarbejdere til internationale opgaver

Klyngesekretariatet spiller en nøglerolle, når det handler om at analysere, udvikle og implementere klyngens internationale aktiviteter. Det kan være en fordel at have og/eller rekruttere medarbejdere, der brænder for det internationale, har gode sprogkundskaber og som evt. har en international uddannelse, international erfaring og et internationalt netværk.  

Se et eksempel på jobopslag fra D2i til en stilling som international projektleder

 

 

Skabelon for konsortieaftaler til H2020-MSCA-ITN

LERU’s (League of European Research Universities) har en skabelon for ITN-konsortier, særligt ETN. Skabelonen indeholder en række af de elementer, der gør ITN’er forskellige fra almindelige projekter, fx management structure, budget redistribution og partner organizations. For så vidt angår de sidste to elementer, indeholder den også en skabelon for en aftale om budgetallokering og en partnership agreement samt en skabelon for en Career Development Plan.

Hent skabelon for konsortieaftaler nederst i pressemeddelelsen her.

 

 

Andre tips, tricks og tjeklister

Tips til Horizon2020

Tjekliste til en vellykket innovationstur eller markedsbesøg

Tjekliste til et vellykket international matchmakingevent

 

Learn more about Danish Cluster Succes Stories - told by director Merete Daniel Nielsen to TCI at the 18th TCI Global Conference.

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk