Internationalisering

Danske klynger og netværk indgår i stærke internationale samarbejder med førende videninstitutioner, virksom­heder og offentlige aktører inden for de brancher, klyngerne arbejder med. Virksom­heder, der deltager i klynger, er mere internationale end tilsvarende virksomheder, der ikke deltager. Her på siden findes en række værktøjer, klynger kan bruge i deres arbejde med internationalisering og i forbindelse med deres internationale aktiviteter. 

 

Strategisk internationalisering – et værktøj til klynger og netværk

Værktøjet præsenterer fem faser til strategisk internationalisering og er et godt afsæt til at udvikle og implementere en international strategi. Værktøjet er udviklet af Cluster Excellence Denmark i tæt samarbejde med danske klynge- og netværksorganisationer og bygger på klynger og netværks egne erfaringer.  

 

Læs hele publikationen Strategisk internationalisering - et værktøj til klynger og netværk 

Hent pixiudgaven på engelsk: Strategic internationalisation - a self-assessment tool 

 

Globalisering via klynger på nye måder

På et online videndelingsmøde i 2020 delte internationaliseringseksperter fra 15 danske klynger de første erfaringer med internationalisering under COVID-19-krisen. Blandt konklusionerne var, at klynger er i gang med at nytænke internationalisering. 

Vi har samlet nogle af erfaringerne i infografikken Globalisation Goes Digital through Clusters.

 

Strategiprocessen

Alle klynger arbejder med en overordnet strategi. Det er vigtigt, at den internationale strategi flugter med mission og vision i den overordnede strategi. Derfor anbefales det, at arbejdet med den internationale strategi indlejres i den overordnede strategiproces eller i det mindste koordineres meget tæt med de generelle strategiske prioriteringer for klyngen.

Hent Welfare Tech’s Strategihjul 

 

Internationaliseringsstrategi

Strategien er den langsigtede plan, som klyngen orienterer sig efter henimod et fælles fremtidigt mål. Det er målet i horisonten, der danner rammen omkring sekretariatets, ledelsens og styregruppens arbejde med internationalisering. 

Se et anonymt eksempel på en internationaliseringsstrategi 

 

Målepunkter i strategien

Det er vigtigt, at strategien bliver så konkret, at man kan måle på resultater og implementering. Der er mange metoder til at arbejde med målstyring. Flere klynger har med succes implementeret KPIer - Key Performance Indikators - som operationaliserer de strategiske mål, så det bliver muligt at måle fremdriften i internationaliseringen.

Se eksempler på KPIer vedr. internationalisering hos Lifestyle and Design Cluster

 

Handlingsplaner og det internationale

Når der er sat mål for klyngens internationalisering, er det tid til at finde ud af, hvordan målene nås. En handlingsplan er et effektivt værktøj til at strukturere målene samt definere og følge op på de aktiviteter, der skal til for at nå målene. Lad jer evt. inspirere af skemaet til handlingsplan, som er udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsministeriet til Innovationsnetværk, til at lave en handlingsplan for jeres internationale aktiviteter.

Hent skemaet til handlingsplan og rapport for Innovationsnetværk 2019-20 

 

Analyser af internationale markeder, teknologi og innovation

Få analyseret de markeder (forstået bredt som både teknologier, innovationer og markeder), der er interessante for netop din klynge og medlemmerne. En markedsanalyse kan både bruges til at få et dybere indblik i eksisterende markeder og til at identificere potentielle markeder.

Se eksempler på teknologi og markedsanalyse fra Danish Sound Network 

 

Nulpunktsmåling

Flere klynger opererer med nulpunktsmålinger, også for de internationale aktiviteter. En nulpunktsmåling foretages typisk for at vise om og hvilke effekter, klyngen har. Nulpunktsmålingen følges gerne op af midtvejs- og afslutningsevaluering. Tilsammen skal evalueringerne vise, hvorvidt klyngen har nået sine mål i forhold til de erhvervsmæssige effekter.

 

Rekruttering af medarbejdere til internationale opgaver

Klyngesekretariatet spiller en nøglerolle, når det handler om at analysere, udvikle og implementere klyngens internationale aktiviteter. Det kan være en fordel at have og/eller rekruttere medarbejdere, der brænder for det internationale, har gode sprogkundskaber, og som evt. har en international uddannelse, international erfaring og/eller et internationalt netværk.  

Se et eksempel på jobopslag til en stilling som international projektleder

 

Skabelon for konsortieaftaler til H2020-MSCA-ITN

LERU’s (League of European Research Universities) har en skabelon for ITN-konsortier, særligt ETN. Skabelonen indeholder en række af de elementer, der gør ITN’er forskellige fra almindelige projekter, fx management structure, budget redistribution og partner organizations. For så vidt angår de sidste to elementer, indeholder den også en skabelon for en aftale om budgetallokering og en partnership agreement samt en skabelon for en Career Development Plan.

Hent skabelon for konsortieaftaler nederst i pressemeddelelsen her.

 

Andre tips, tricks og tjeklister

Tips til Horizon2020

Tjekliste til en vellykket innovationstur eller markedsbesøg

Tjekliste til et vellykket internationalt matchmakingevent

 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk