16-09-16

Stadig midler i EUopSTART-ordningen

Tilskuddet i EUopSTART er på 50 % af udgifterne til egen løn, rejser og konsulentassistance. Tilskuddet kan udgøre op til 75.000 kroner, hvis ansøger er koordinator for det forskningsprojekt, man planlægger at søge Horizon 2020-midler til. Som "almindelig" partner i et projekt kan man søge et tilskud på op til 50.000 kroner.


I år har Styrelsen for Forskning og Innovation modtaget 225 ansøgninger, primært fra virksomheder, til EUopSTART, hvilket svarer til et samlet beløb på knapt 12 millioner kroner. Der er afsat i alt 19,7 millioner kroner til EUopSTART-ordningen i 2016. Det betyder, at der fortsat er 7,7 millioner i ordningen. 

 

Ansøgninger til EUopSTART kan indsendes løbende, og næste cut-off dato er den 31. oktober 2016.

 

Læs mere om EUopSTART

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk