27-09-16

Forbedring af erhvervsfremmesystemet

Kun én stærk landsdækkende klynge pr. styrkeposition, der understøttes af offentlige midler er et af de fem forslag, Danske Regioner mener kan forbedre erhvervsfremmesystemet. 

 

Ifølge Danske Regioner har det nuværende system for mange operatører og for mange indsatser. Landets virksomheder skal have bedre gavn af de offentlige erhvervsfremmetilbud.  Danske Regioner præsenterer nu fem forslag til forbedringer af erhvervsfremmesystemet. De fem forslag til et effektivt erhvervsfremmesystem er:

 

  1. En fælles indgang for virksomheder til erhvervsfremmesystemet
  2. Klar arbejdsdeling mellem stat, regioner og kommuner
  3. Stærke landsdækkende klynger
  4. Styrket samarbejde om de regionale vækststrategier
  5. Alle indsatser skal effektmåles

 

Omkring pkt. 3 uddyber regionerne, at: 

 

”Der skal fremover kun være én stærk landsdækkende klynge pr. styrkeposition, der understøttes af offentlige midler. En klynge vil naturligt ofte have sit udspring i et område med en stor koncentration af virksomheder og specialiserede viden- og uddannelsesinstitutioner inden for den pågældende styrkeposition, men alle klynger skal være åbne for virksomheder fra hele landet. Regionerne vil i tæt samarbejde med erhvervslivet arbejde for at konsolidere antallet af klynger, der modtager offentlige investeringer.”

 

Læs hele nyheden fra Danske Regioner

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk