28-09-16

FORSK2025-temaer

Uddannelses- og Forskningsministeriet modtog i juni 476 forslag til de vigtigste forskningsområder for Danmark. De mange forslag kom fra 81 repræsentanter for erhvervsliv, organisationer og danske forskningsmiljøer og er nu samlet i 19 udkast til overordnede temaer. Temaerne udgør små skridt mod et første udkast til FORSK2025, som er det katalog, der skal danne grundlag for Folketingets fordeling af midler til strategiske forskningsinvesteringer i forbindelse med finanslovsforhandlingerne

 

Første udkast til FORSK2025-temaer

 1. Industri 4.0
 2. Digitale muligheder og big data
 3. Materialer
 4. Bioteknologiske vækstteknologier
 5. Sundhedsprodukter og personlig medicin
 6. Vejen til et sundere samfund – fødevarer, ingredienser og mikrobiologi
 7. Effektiv og bæredygtig fødevareproduktion i fremtidens bioøkonomi
 8. Konkurrencedygtige vand- og miljøteknologier
 9. Et effektivt, intelligent og integreret energisystem
 10. Klima og klimatilpasning, herunder Arktisk udvikling
 11. Transport, infrastruktur, førerløse fartøjer og smart city
 12. Fremtidens byggeri og bygninger
 13. Cirkulær økonomi og effektiv råstofudnyttelse
 14. Et borgernært og teknologiunderstøttet sundhedsvæsen
 15. Forebyggelse af sygdomme
 16. Børn, unge og fremtidens uddannelse
 17. Danmark i en global verden: Mobilitet, migration og integration
 18. Velfærdstaten 4.0
 19. By, land og turisme

 

FORSK2025 skal anvendes som fagligt grundlag for Folketingets fordeling af midlerne til strategiske forskningsinvesteringer, som årligt forhandles i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Læs mere om FORSK2025

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk