17-11-16

InnoBooster - sidste frist

Små og mellemstore virksomheder, iværksættere og entreprenante forskere kan søge midler til gode udviklingsidéer, som kræver viden for at blive til virkelighed. Den gode idé kan være et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der øger virksomhedens konkurrenceevne og skaber vækst.

 

Ny viden kan f.eks. komme fra universiteter og andre uddannelsesinstitutioner eller fra et privat udviklingshus. Det kan også være en ny medarbejder med særlige kompetencer.


Afhængig af behov og potentiale i InnoBooster-projektet investerer Innovationsfonden op til 5 mio. kr. Der er dog væsentlig forskel på kravene til et projekt til 100.000 kr. og et til 5 mio. kr. Derudover er det vigtigt at finde den rette balance mellem størrelsen af den investering, der søges om og den forventede forretningsmæssige gevinst.

 

Læs mere om InnoBooster

 

Mange af de danske netværk og klynger har erfaringer med InnoBooster ansøgninger og hjælper med idéudvikling, finder den relevante viden/videnperson og også med at skrive ansøgninger. Så kontakt dit netværk/din klynge for at høre mere. Se listen over netværk og klynger 

 

Den 1. deecmber er sidste chance for at indsende din InnoBooster-ansøgning i 2016

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk