07-12-16

50 mio. kr. fra EU’s Regionalfond

Erhvervsstyrelsen har netop åbnet for projektansøgninger, der vil gøre en landsdækkende indsats for at forbedre produktiviteten og konkurrenceevnen i SMV’er ved at styrke samarbejdet om innovation mellem virksomheder og videninstitutioner. 

 

Den kommende innovationsindsats skal være funderet i virksomhedernes konkrete behov og markedskendskab. Derfor vil ansøgeres brugerinddragelse i udviklingen blive vægtet, fordi den i sidste ende øger sandsynligheden for, at et nyt produkt kommer på markedet.

 

Fakta om ansøgningsrunden 

  • Der er afsat i alt kr. 49,7 mio. kr., som kommer fra EU’s Regionalfond. Af det samlede beløb er der reserveret en pulje på op til 10 mio. kr. til en indsats for turismebranchen.
  • Indsatsen gennemføres i regi af et tværregionalt projekt, der forankres hos en kontraktansvarlig partner, som typisk vil være en klyngeorganisation eller videninstitution.
  • Innovationen skal foregå i et samarbejde bestående af mindst 3 SMV’er og en offentlig eller offentligt lignende videninstitution med ekspertise inden for den konkrete teknologi.
  • Indsatsen skal resultere i koncepter til nye produkter eller løsninger, herunder både varer og tjenesteydelser. Det kan fx være i form af en prototype, mock-up, tegning eller plan. Innovationen skal ske på baggrund af en kommerciel tilgang.
  • Ansøgningsfristen er 13. marts 2017.

 

Læs mere om programmet 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk