23-12-16

Dansk forskning er kvalitet

Forskningsbarometer 2016 viser, at anmark er et af de lande i OECD, der laver forskning af den bedste kvalitet.Det ses ved, at dansk forskning er noget af den mest citerede forskning i OECD. Samtidig er forskningen relevant for erhvervslivet. 

 

Forskningsbarometer 2016 viser, at:

  • Danmark investerer meget i offentlig forskning. Danmark ligger nummer 1 blandt lande i OECD målt på investeringer i forskning udført i den offentlige sektor som procent af BNP. Danmark ligger nummer 10 målt på investeringer i forskning og udvikling udført i den private sektor. I forhold til lande i OECD ligger Danmark samlet set på en sjette plads.
  • Danmark har høje investeringer i forskning finansieret af private fonde. Danmark ligger nummer 1 målt på forskning ved de højere læreranstalter, der er finansieret af private non-profit fonde og organisationer, sammenlignet med resten af OECD.
  • Forskeruddannelse er højt prioriteret i Danmark. I OECD ligger Danmark nummer 6 målt på tildelte ph.d.-grader per indbygger.
  • Den danske forskningsproduktion er høj. Danmark ligger nummer 2 i OECD målt på antallet af videnskabelige publikationer per indbygger. Kun Schweiz producerer flere videnskabelige produktioner per indbygger end Danmark.
  • Dansk forskning har høj videnskabelig gennemslagskraft. Danmark ligger nummer 3 i OECD målt på både citationer af videnskabelige publikationer og på andel af publikationer blandt de 10% mest citerede publikationer. Kun Island og Schweiz har en højere andel af publikationer blandt de 10% mest citerede.
  • Dansk forskning baserer sig i høj grad på offentlig-privat sampublicering. I OECD ligger Danmark nummer 1 målt på andel af publikationer, som er sampubliceret mellem højere læreanstalter og erhvervslivet.
  • Danmark er blandt de lande, der henter flest midler fra EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020. Danmark ligger nummer 4 blandt modtagerlandende i Horizon 2020 målt på bevillingsstørrelse pr. indbygger. Danmarks høje hjemtag baserer sig på et relativt højt hjemtag af midler til højere læreranstalter indenfor Excellent Science.

 

Læs Forskningsbarometer 2016

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk