09-01-17

Ny organisering i UFM

Uddannelses- og Forskningsministeriet ændrede organisation per 1.1.2017. Ændringen betyder, at de to eksisterende styrelser nedlægges, og at der oprettes to nye: Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

 

Innovationsnetværksordningen ligger fremover i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, men arbejdet med Forsknings- og Innovationspolitik er flyttet til departementet.

 

Læs mere om den nye organisering. 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk