08-06-17

Indspil til afløseren for H2020

Regeringen er i gang med en tidlig dansk interessevaretagelse som led i forhandlingerne om næste europæiske rammeprogram for forskning og innovation.

 

Læs hele nyheden og positionspapireret på ufm.dk

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk