30-06-17

FORSK2025

FORSK2025 udpeger fremtidens løfterige forskningsområder som de ses fra erhvervsliv, organisationer, ministerier, videninstitutioner og en bred kreds af øvrige interessenter.

 

Den samfundsøkonomiske nytte af investeringer i forskning er direkte afhængig af effektiviteten, hvormed viden omsættes og nyttiggøres i samfundet. Effektiv omsætning af viden til innovation og vækst i erhvervslivet starter på videninstitutionerne, men er også en central opgave for bl.a. klynger og innovationsnetværk.

 

Forskningsindsatsen bør søge at brede den nye viden og teknologi ud blandt de mange SMV’er, der sjældent har tid og ressourcer til at indgå i forskningsaktiviteter. Ifølge FORSK2025 kan det fx ske igennem inddragelse af elementer af den danske forsknings- og innovationsinfrastruktur, herunder bl.a. klynger og innovationsnetværk. De fremhæves som gode til at etablere samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner inden for bl.a. specifikke applikationsområder for industri 4.0-teknologier.

 

Læs nyheden og hent publikation FORSK2025 på ufm.dk

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk