02-08-17

Finansiering af nordjyske klynger

På vegne af Region Nordjylland har COWI gennemført en undersøgelse og udgivet rapporten "Finansiering af nordjyske klynger”.

 

Undersøgelsens formål er at pege på perspektiverne for en ændret finansiering af de seks nordjyske klynger/netværk  (Marcod, Brains Business, House of Energy, SmartLog, Nordjysk Fødevareerhverv & BioMed Community) gennem øget medlemsbetaling. Undersøgelsen er gennemført ud fra en udbud/efterspørgselstilgang, som belyser dels klyngeorganisationernes nuværende og planlagte tilbud til deres medlemmer; dels medlemmernes efterspørgsel efter ydelser og tilbud fra klyngeorganisationerne. 

 

Undersøgelsen viser et klart behov for at se nærmere på, hvilken rolle medlemsfinansiering skal spille for udviklingen af de nordjyske klynger og netværk. Men der vil formentlig ikke kunne identificeres én standardløsning, som kan implementeres på tværs af de seks meget forskellige klyngeorganisationer, som er undersøgt. Sammensætningen af klyngernes finansiering, herunder andelen af medlemsbetaling, har desuden væsentlig betydning for, hvilke tilbud og services klyngen kan levere.

 

Læs rapporten her

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Admiralgade 15, 2., Kbh K.| info@clusterexcellencedenmark.dk