27-10-17

Innovationsnetværk Danmark

 

Performanceregnskab for 2017 for de danske innovationsnetværk viser, at samlet set deltog 11.110 virksomheder i netværkenes aktiviteter, hvilket er en markant stigning i forhold til tidligere år, hvor virksomhedsdeltagelse i perioden 2012-2015 har ligget relativt stabilt omkring 7.500 virksomheder. Innovationsnetværkene er således blevet et kendt instrument, som for mange virksomheder tjener som indgang til innovationsfremmesystemet.

 

Netværkene har i 2016 også set en mindre stigning i antallet af dedikerede virksomheder. Disse udgør ca. 25 pct. af netværkenes samlede virksomhedsdeltagere. En dedikeret virksomhed indgår i mere formaliseret samarbejde med netværkene fx ved projektdeltagelse eller særligt medlemsbidrag. Netværkene har således været i stand til at nå ud til et stort antal virksomheder og samtidig skabe tætte relationer til en væsentlig andel af dem.

 

Endelig indeholder performanceregnskabet en vurdering af virksomhedernes konkrete udbytte på forskellige parameter. Også på dette punkt er der fremgang i forhold til samme opgørelse de tidligere år.

 

Læs Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2017

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk