17-11-17

National HUB for cirkulær økonomi

Danske aktører er enige om, at der skal tænkes på tværs af både sektorer, fagområder og værdikæder, hvis cirkulær økonomi skal lykkes i Danmark

 

Den 25. oktober samledes aktører fra hele landet for at lancere den nye nationale HUB for cirkulær økonomi! På dagen satte en række indspark fra både Regeringens Advisory Board, innovationsnetværk og en lang række danske virksomheder debatten i gang. Målet med dagen var at udbrede kendskabet til den nye CØ HUB generelt samt mere specifikt at sikre en national koordinering i relation til regeringens kommende udspil om cirkulær økonomi. På dagen kunne man allerede nu identificere en række vigtige temaer, som synes gennemgående på tværs af sektorer, herunder bl.a. økonomi, design, produktsikkerhed og rammebetingelser.
 

Allerede i det indledende indspark fra formanden for regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi, Flemming Besenbacker, blev det tydeligt, at cirkulær økonomi rummer store potentialer inden for både økonomi og miljø. Halvdelen af produktionsomkostningerne i de danske virksomheder går til råvarer, så hvis vi med cirkulær økonomi kan nedbringe denne omkostning, vil der være store økonomiske gevinster at hente – samtidig med at vi nedbringer ressourceforbruget.
 

Den nye CØ HUB er et toårigt forsknings- og innovationsprojekt, hvor en række innovationsnetværk er gået sammen for i fællesskab at koordinere og generere en tværgående udvikling og viden inden for cirkulær økonomi i Danmark. I den nye CØ HUB deltager InnoBYG, Dansk Materiale Netværk, Food Network, INBIOM, Innovationsnetværk for Miljøteknologi samt Lifestyle & Design Cluster. Teknologisk Institut, DHI og DAKOFA deltager ydermere som partnere i projektets styregruppe.

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk