22-11-17

Evaluering af ECEI

En evaluering udarbejdet af Pluss viser, at de danske klynger og netværk grundlæggende er positive over for det europæiske klyngecertificeringssystem European Cluster Excellence Initiative (ECEI), som de vurderer er et relevant og nyttigt værktøj for udviklingen af organisationen, og derfor støtter den fortsatte brug af.  Evalueringen viser samtidig, at den oplevede nytte af labelsystemet i høj grad varierer med klyngernes eget udviklingstrin.

 

Rapporten følger op med ti anbefalinger, der kan løfte klynge- og netværksområdet yderligere.

 

Bedre udnyttelse af systemet

1. Skab et samlet overblik over indikatorerne, deres rationale og tærskelværdier

2. Skab et klart overblik over den tilgængelige støtte til klyngesekretariaterne i forskellige faser af certificeringsprocessen

3. Større fokus på, hvordan klyngerne følger op på rapporterne og mulighederne for struktureret støtte i opfølgningsfasen

 

Testudvikling i Danmark

4. Kommunikér og anvend mulighederne for national tilpasning af indikatorsystemet; test yderligere justering af udvalgte indikatorer til danske forhold

5. Igangsæt et udviklingsarbejde omkring indikatorer på resultatskabelse SIU and CED sammen med klyngeledere

6. Udvikling af et mere effektivt system til dokumentation og indrapportering af data

 

Udvikling af labelsystemet

7. Udvikling af rapportformatet – navnlig for bronzelabels er der behov for en mere tilgængelig version af rapporten

8. Indled dialog med ESCA om reduktion i dokumentationskravene for flergangs guldklynger - f.eks. gennem afgrænset fokus på udvalgte udviklingsområder og KPI’er

9. Udvidelse af gyldighedsperioden for labels – specielt for sølv- og guldlabels

10. Styrkelse af mulighederne for vedvarende progression – specielt for guldlabels

 

Hent hele rapporten her 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk