05-12-17

Forskningsnation i verdenselite

Klynger og innovationsnetværk er en del af de initiativer, der skal bidrage til at løfte kvaliteten af dansk forskning og få forskningen til at gøre mest mulig gavn i samfundet.

 

Regeringen lancerede i dag en ny strategi for dansk forskning og innovation, der skal gøre Danmark klar til fremtiden. Visionen er klar: Danmark skal være en forskningsnation i den absolutte verdenselite.

 

I strategien bliver innovationsnetværkene nævnt som én af nøglerne til at skabe en større sammenhæng i innovationsindsatsen. Innovationsnetværkene samler forskere, virksomheder og offentlige myndigheder på tværs af institutioner og faggrupper, og de faciliterer vidensspredning, forskningssamarbejde, teknologiudvikling og innovationsprojekter.

 

Strategien påpeger, at når innovationsnetværkene sammentænkes med eksisterende nationale og regionale klynge- og netværksaktiviteter, kan stærke og konsoliderede innovationsnetværk bidrage til at forenkle erhvervsfremmeindsatsen og skabe sammenhængende og bedre koordinerede, nationale indsatser på tværs af aktører.

 

Læs hele nyheden og strategien

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk