18-12-17

Erhvervslivets forskning og udvikling

En ny publikation fra Uddannelses- og Forskningsministeriet kortlægger udviklingen i erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling fra 2008 til 2015. Erhvervslivets samlede FoU-investeringer har ligget stabilt i perioden og udgjorde 1,9 pct. af BNP i 2015, hvilket er samme niveau som i 2008.

 

Forsknings- og innovationssystemet består af flere virkemidler, som er målrettet forskellige typer virksomheder, og som varierer i omfang. Innovationsnetværkene er et af virkemiddel, der er målrettet små og mellemstore virksomheder, som ikke nødvendigvis er FoU-aktive eller innovative, men som til gengæld når ud til flere tusind små og mellemstore virksomheder.

 

Læs hele nyheden på ufm.dk

 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk