25-05-18

Politisk aftale om erhvervsfremmesystemet

Regeringen og Dansk Folkeparti har den 24. maj 2018 indgået en aftale om erhvervsfremmesystemet.

 

I den politiske aftale hedder det blandt andet, at antallet af offentligt finansierede klynger og netværk skal reduceres til 10-12 styrkepositioner og et mindre antal start-up klynger inden for spirende teknologier og markeder.

 

I aftalen hedder det desuden, at reduktion i antallet af klynger skal finde gradvist sted fra 2019 og ske under hensyn til eksisterende klyngers egne ønsker om fusioner.

 

Som del af aftalen nedlægges de regionale vækstfora, og i stedet oprettes Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der får til opgave at igangsætte og finansiere en række af de erhvervsfremmeindsatser, der findes i dag. Desuden etableres syv tværkommunale erhvervshuse.

 

Læs mere her: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/politisk-aftale-giver-et-enklere-og-mere-effektivt-erhvervsfremmesystem  

 

Eller læs hele den politiske aftale her: https://em.dk/~/media/files/2018/maj/politiskaftalemellemregeringenogdf240518-1442.ashx?la=da

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk