23-05-18

Fælles forståelse af forenklet erhvervsfremmeindsats

Som led i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2019 er regeringen og KL nået frem til en forståelse, der kan danne afsæt for de videre forhandlinger om erhvervsfremmeindsatsen mellem regeringen og Folketingets partier.

 

Læs pressemeddelelsen fra Erhvervsministeriet.

 

Forenklingsudvalget for erhvervsfremme kom i april 2018 med deres anbefalinger til et nyt erhvervsfremmesystem. Læs anbefalingerne her.

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk