06-06-18

Aftale om regionernes økonomi for 2019

Regeringen og Danske Regioner har den 5. juni 2018 fremlagt deres aftale om regionernes økonomi for 2019. Aftalen indeholder et afsnit om regional udvikling, herunder erhvervsfremme (s. 21-22).

 

I aftalen hedder det bl.a., at nedlæggelsen af de seks regionale vækstfora jf. Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet af 24. maj 2018 vil indgå i det kommende forslag til ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling, hvor Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kommer til at overtage opgaverne. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil stå for at koordinere og udarbejde en samlet strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats. Regionerne skal derfor ikke fremover lave regionale vækst- og udviklingsstrategier (ReVUS) i den form, som de har i dag.

 

Regionerne repræsenteres i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og i Erhvervshusenes bestyrelser og kan derigennem bidrage til den samlede decentrale erhvervsfremmestrategi. 

 

Regionernes indsats opretholdes i 2018, herunder hjemtagningen af strukturfondsmidlerne. Regionerne kan i forhold til regionale udviklingsmidler, der udmøntes til erhvervsudvikling, kun disponere over de midler, som er afsat i 2018, herunder give tilsagn, garantier mv.

 

Læs hele aftalen

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk