29-05-18

Samarbejds- og organisationsmodeller for klynger og innovationsnetværk

En lang række analyser og kortlægninger har de senere år resulteret i værdifuld viden om klynger og innovationsnetværk og besvaret spørgsmål som: Hvem er de? Hvor kommer de fra? Hvilken betydning har de? Til gengæld er viden om, hvordan klynger og innovationsnetværk er organiseret i form af juridisk konstruktion og forankring, økonomi, ledelse og strategi mere begrænset.

 

Såvel Klyngestrategien fra 2016 samt Forenklingsudvalgets arbejde har understreget behovet for en grundigere analyse af, hvordan man opbygger stadigt mere professionelle og stærke klynger, som indgår i et tæt samarbejde med både eget og andre øko-systemer.

 

På denne baggrund nedsatte Klyngeforum i efteråret 2017 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at kortlægge modellerne for samarbejde og organisering i de danske klynger og innovationsnetværk og komme med anbefalinger til den videre udvikling af det danske klyngelandskab.

 

Arbejdet har udmøntet sig i et notat, som Cluster Excellence Denmark har været pennefører på.

 

Notatet indeholder dels en opsummering af viden og konklusioner fra væsentlige danske og udenlandske analyser og dels en beskrivelse og vurdering af forskellige samarbejds- og/eller organisationsmodeller for klynger og innovationsnetværk.

 

Har du spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte Bolette van Ingen Bro på tlf. 2811 1819 eller e-mail bob@clusterexcellencedenmark.dk.

 

Læs notatet her.

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk