19-09-18

17 nationale innovationsnetværk for 2019-2020 udvalgt

Blandt 23 ansøgere har Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte den 19. september 2018 sendt bevillinger for 190 millioner kroner til 17 operatører af landsdækkende innovationsnetværk.

 

For at øge brugen af forskningsbaseret viden i erhvervslivet og den offentlige sektor medvirker innovationsnetværkene sammen med førende forskere til at udnytte mulighederne i nye teknologiske landevindinger og bidrage til vækst og værdi for samfundet.

 

De 17 innovationsnetværk vil i perioden 2019-20 understøtte innovationen inden for områder som Energi, Byggeri, Miljø, Fødevarer, Informations- og kommunikationsteknologi, Oplevelsesøkonomi og turisme, Produktionsteknologi, Materialer og Design, Sundhed, Life Science og Transport.

 

Undervejs i bedømmelsesforløbet har der været offentlig adgang til alle 23 ansøgninger for at give interesserede mulighed for at kommentere konstruktivt på ansøgningerne. Mere end 700 kommentarer fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner, regioner, kommuner, ministerier, branche- og erhvervsorganisationer og privatpersoner blev modtaget.

 

Se oversigt over de 17 innovationsnetværk

 

 

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk