14-12-18

Ny lov om erhvervsfremme vedtaget

Folketinget har den 13. december 2018 vedtaget den nye lov om erhvervsfremme. 

 

Loven implementerer den politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om et forenklet erhvervsfremmesystem, der blev indgået i foråret.

 

Erhvervsfremmebestyrelsen og klyngeindsatsen

Med loven er den nye Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse blevet nedsat. Den nye bestyrelse skal overtage det arbejde, som Danmarks Vækstråd og de regionale vækstfora hidtil har udført. Med den nye lov nedlægges Vækstrådet og -foraerne.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udarbejde strategien for erhvervsfremmeindsatsen og sætte gang i og finansiere tiltag, der understøtter strategien. Blandt opgaverne bliver at indstille de erhvervs- og teknologiområder, inden for hvilke der kan tildeles midler til aktiviteter i klynger og innovationsnetværk.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen består af 17 medlemmer, udpeget af erhvervsministeren, kommunerne, erhvervslivets organisationer, arbejdstagerorganisationer, Danske Regioner og uddannelses- og forskningsministeren.

 

Specialiseret vejledning for virksomheder

Med lovens vedtagelse etableres desuden seks tværkommunale erhvervshuse i København, Sorø, Odense, Haderslev, Aarhus og Aalborg med seks filialer i henholdsvis Rønne, Hillerød, Vordingborg, Horsens, Herning og Nykøbing Mors.

 

Erhvervshusene skal være Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses lokale sparringspartner og fungere som kompetencecentre for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning af virksomhederne om drift og udvikling.

 

Læs pressemeddelelsen fra Erhvervsministeriet

Læs Lov om erhvervsfremme som vedtaget

Cluster Excellence Denmark | Havnen 66, Lemvig | Dantes Plads 1, 1th., Kbh V| info@clusterexcellencedenmark.dk